Postveritat o crisi de legitimitat

3 març, 2022
Posverdad o crisis de legitimidad Fotografía de Teslariu Mihai a Unsplash

L’objectiu d’aquesta sèrie de converses és explorar la qüestió de la «postveritat». Comencem assenyalant breument a què es refereix aquest fenomen.

En general, el terme «postveritat» es refereix a una certa prioritat que s’atorga en l’espai públic a les emocions i a les creences personals, en detriment o per sobre dels fets. Això està relacionat, al seu torn, amb un fenomen polític rellevant per a la nostra discussió: una sort d’angoixa generalitzada per part de la ciutadania respecte a les veritats que pretén establir l’autoritat burocràtica i el poder corporatiu en la nostra època.

Posem en dubte el terme postveritat

Les anàlisis del fenomen de la postveritat, en general, adopten dues estratègies.

  1. D’una banda, des del punt de vista filosòfic, el que s’intenta és rastrejar els orígens del fenomen en la història de la filosofia. La fi és identificar en les doctrines explícites els rerefons de sentit, els imaginaris socials, les formes institucionals i les pràctiques cristal·litzades en les teories. Òbviament, no es pretén que les teories siguin la font del fenomen, sinó que en elles són explicitats els ordres morals de les societats modernes i contemporànies, i per això resulten informatives.

Hi ha els qui identifiquen en la revolució epistemològica moderna, en el gir subjectivista que la caracteritza, l’origen remot que ha conduït a l’actual devaluació de la veritat. Uns altres, en canvi, apunten que és en la revolució transcendental kantiana, enfocada en la «correlació» insuperable subjecte-objecte, on trobarem l’explicació del nostre actual rumb.

La postveritat s’associa a formes totalitaristes de govern, mentre que la democràcia representa, suposadament, l’oposat a la manipulació dels fets amb la finalitat de manufacturar veritats.

En qualsevol cas, l’idealisme, el nihilisme, el relativisme cultural i el postmodernisme condueixen en aquest relat a la mort de la veritat, que la seva altra cara és l’exacerbació de la cultura emotivista actual, en la qual les veritats ja no es busquen en els fets. En aquest relat, la figura de Nietzsche és clau. El postmodernisme, l’enemic a batre.

Les noves tecnologies condueixen a la pèrdua progressiva de referències substantives i estables

2. D’altra banda, des d’un punt de vista sociològic, s’analitza el problema de la postveritat parant esment als processos d’alienació i acceleració als quals condueix el capitalisme actual. Especialment, es realitza amb relació a les profundes i vertiginoses transformacions tecnològiques que han modificat de manera disruptiva els fonaments espaciotemporals de la nostra experiència de vida.

Postveritat o crisi de legitimitat
Fotografia de Marvin Meyer a Unsplash

Per als qui trien aquesta deriva analítica, les noves tecnologies condueixen a la pèrdua progressiva de referències substantives i estables, la qual cosa comporta, per al subjecte, modificacions en totes les dimensions de la seva experiència:

  • En la dimensió conativa, els individus semblen desorientats en el fragmentat espai moral que habiten. En part, a causa de l’empobriment o dissolució dels horitzons articulats a partir de valors substantius. Això dona lloc, d’una banda, a una orientació exclusivament instrumentista de l’acció, o al retorn de tota classe de tribalismes.
  • En la dimensió atencional, els individus semblen estar captius en les lògiques extenuants que imposa la precarietat existencial, l’exacerbació del consum, especialment en el mercat digital i l’incansable assetjament propagandístic. Tot això en el context d’una economia de mercat en el qual els agents s’autoperceben a imatge i semblança de l’empresa capitalista, obligats a remodelar de manera contínua els seus profiles per a resultar competitius i sotmetre’s mansament a les exigències contínues d’avaluació que imposen els sistemes de competència. Tot això en el marc d’una estesa precarietat, explotació oberta dels estrats burocràtics i corporatius gerencials i una incertesa generalitzada.

S’analitza el problema de la postveritat parant esment als processos als quals condueix el capitalisme

  • En la dimensió cognitiva, els individus semblen captius entre (1) la indecisió que imposa la indeterminació per al discerniment de què és aparent i del que és real en si mateix (posant en dubte la racionalitat mateixa del mercat, tal com pretén la teoria de l’elecció racional); i (2) una sort de decisionisme o voluntarisme cognitiu, que s’acomoda millor a l’experiència monològica de les xarxes socials i el consum digital, que a l’«acció comunicativa» que, teòricament, fonamenta la democràcia liberal.
  • Finalment, en la dimensió afectiva, els individus oscil·len entre la insensibilitat i la hipersensibilitat. Aquests fenòmens es troben estretament associats a la manera en el qual els esdeveniments són tractats per l’aparell mediàtic o discutits en l’espai públic. A vegades, posen de manifest una irracionalitat innegable per part de la ciutadania, que, (1) o bé es veu exacerbada per les seves emocions en enfrontar-se a disjuntives manufacturades o fins i tot imaginàries, o (2) respon de manera apàtica davant amenaces reals.

La utilització del prefix «post» […] no fa més que embarrar el debat imposant una categoria presumptuosa i pedant que, com ja he dit, oculta més del que revela.

El problema real no és un altre que les democràcies mateixes i els enganys que realitzen

Encara que aquestes anàlisis crítiques són molt interessants i, en molts sentits, encertats en el seu diagnòstic, la nostra estratègia davant la qüestió és diferent. El primer que farem és posar en dubte el terme mateix «postveritat». La seva utilització enfosqueix més que il·luminar el punt que enfrontem.

Diríem que es tracta d’un dispositiu «conservador» del règim de relacions socials i ecològiques vigent. Aquest règim avui és contestat per les seves víctimes a tot el llarg i ample del planeta, a vegades expressant-se de manera desagradable, com quan adopta la retòrica i les formes de l’extrema dreta o l’anarquisme radical, sense que això disminueixi un àpex el justificat malestar que anima aquestes expressions.

En aquest sentit, una mica parafrasejant a Foucault en el seu famós debat amb Habermas, ens neguem al xantatge de l’establishment que ens obliga a triar entre l’hegemonia actual i les respostes retrògrades que aparentment se li oposen. Entre altres coses, perquè estem convençuts que aquestes respostes retrògrades formen part del mateix dispositiu conservador, en tant i quan serveixen per a desactivar el potencial de transformació real, el qual suposa inexorablement una amenaça per a les elits privilegiades i els estrats burocràtics i corporatius al seu servei en l’ordre vigent.

Les nostres democràcies mai han estat el que pretenen ser

Postveritat o crisi de legitimitat
Fotografia de Element5 Digital en Pexels

És a dir, el discurs de la postveritat s’ha convertit en una estratègia de l’establishment cultural de les democràcies liberals per a contenir la justificada crítica al fracàs del projecte polític, socioeconòmic i ecològic hegemònic. En les últimes cinc dècades, en la seva versió més extrema, «neoliberal», ha conduït a la humanitat, una vegada més, a l’abisme d’una guerra mundial, l’obscena i punyent desigualtat i exclusió de milers de milions de persones i manifestacions innegables d’una deterioració mediambiental que amenaça la supervivència de la raça humana en el planeta.

Per aquest motiu, la nostra proposta és superar la narrativa conservadora actual que apunta a la postveritat com una amenaça per a les nostres democràcies i enfocar-nos en el problema real: les nostres democràcies mai han estat el que pretenen ser. D’altra banda, deixar enrere la idea que la postveritat posa en dubte la veritat, com si les nostres pràctiques de manipulació col·lectiva mai haguessin existit i haguéssim estat vivint en un paradís de transparència fins a l’arribada d’aquest terrible i nou fenomen.

La veritat és que les nostres societats democràtiques occidentals es caracteritzen, no sols pels seus sofisticats sistemes de representació política a través de procediments electorals de dubtós funcionament, sinó també, com l’altra cara de la moneda, del més sofisticat i efectiu conjunt de dispositius de manipulació en mans del poder corporatiu i mediàtic per a conduir a les poblacions al fet que actuïn contra els seus propis interessos.

El discurs de la postveritat s’ha convertit en una estratègia de l’establishment cultural de les democràcies liberals per a contenir la justificada crítica al fracàs del projecte polític, socioeconòmic i ecològic hegemònic.

La postveritat no és l’amenaça de les nostres democràcies

Això ha estat així des de l’origen mateix de la institució dels nostres sistemes democràtics moderns, quan els fundadors dels nostres règims estaven més interessats a blindar els privilegis dels rics i els poderosos, que de garantir que la veu del poble es convertís veritablement en un factor de canvi a favor seu, i no el ressò mimètic dels interessos de classe que avui representa.

Per això, és imprescindible superar la narrativa conservadora que apunta a la postveritat com l’amenaça actual a la salut de les nostres democràcies, i enfocar-nos en el problema real: que no és un altre que les democràcies mateixes, i els enganys en els quals aquestes realitzen.

Una cosa semblant podem dir amb l’estratègia habitual dels partits polítics d’imposar cordons sanitaris a l’extrema dreta i a l’anarquisme radical, sense atacar el fons de la qüestió. A través d’això es produeix una exacerbació dels problemes, degut, justament, al fet que els enfrontem amb una falsa solució que serveix per a ocultar els problemes de fons. L’extrema dreta, com l’anarquisme radical, no són una altra cosa que símptomes que el liberalisme progressista neoliberal manufactura.

D’altra banda, la paraula «postveritat» és sospitosa en una altra dimensió. La utilització del prefix «post», que s’associa a termes anàlegs utilitzats en el passat, com a «postmarxisme», «postmodernisme» o «postcapitalisme», no fa més que tacar el debat imposant una categoria presumptuosa i pedant que, com ja he dit, oculta més del que revela.

La democràcia liberal està en crisi perquè no pot sostenir la seva legitimitat

L’altre pressupost qüestionable darrere del terme «postveritat» està relacionat amb les seves implicacions. Es diu, per exemple, que el fenomen posa en dubte la viabilitat de la democràcia i la sana convivència, exacerbant les diferències i els antagonismes i dinamitant les bases dels possibles consensos que exigeix la democràcia. De manera que la postveritat s’associa a formes totalitaristes de govern, mentre que la democràcia representa, suposadament, l’oposat a la manipulació dels fets amb la finalitat de manufacturar veritats.

Postveritat o crisi de legitimitat
Fotografia de Hennie Stander a Unsplash

En el nostre cas, partim d’un diagnòstic menys autocomplaent. No creiem que hàgim estat en possessió d’una veritat ètic-política que la tecnologia i la cultura ha vingut a trastocar. Tampoc creiem que l’actual dispensació sigui fruit d’un problema comunicacional, sinó que tira les seves arrels en un fenomen més profund que és la crisi de legitimitat de l’ordre hegemònic vigent, que les transformacions tecnològiques només han enervat o exacerbat.

Tampoc afirmem que les democràcies liberals estiguin en crisis a conseqüència de fenòmens com la postveritat i altres anàlegs en l’ordre institucional, com són el Lawfare o la guerra judicial. La democràcia liberal està en crisi perquè no pot sostenir la seva legitimitat enfront de les contestacions que posen en dubte la seva eficàcia per a resoldre els problemes materials de les poblacions, i la multiplicació ad infinitum dels exclosos que anomenen a la porta demanant ser escoltats i reconeguts els seus drets a la llum dels mateixos criteris que les nostres democràcies diuen representar.

Les guerres mundials només poden explicar-se en el marc que imposa el capitalisme

Contra la història liberal-conservadora en voga en les societats de l’Atlàntic Nord, creieu-vos que, si volem entendre què ens ha portat fins aquí, a la profunda crisi civilitzacional que afecta la humanitat en el seu conjunt, hem de reconèixer que el matrimoni entre les anomenades democràcies liberals i el capitalisme, entès com a règim institucionalitzat de relacions socials i ecològiques, és el principal sospitós.

Les Guerres mundials, l’amenaça actual d’un nou cicle de destrucció bèl·lica planetària, la desigualtat, les fams, la violència d’amplis sectors de la societat exclosos del repartiment dels recursos, i la destrucció mediambiental només poden afirmar-se en el marc de la competència suïcida que imposa el capitalisme i la manipulació sistemàtica de les nostres democràcies.

— “Postveritat” | XERRADA via Hangouts Meet | De 19.00 a 20.30 h

8 març 2022

Xerrada 5: La postpandèmia i els límits de la política, per Juan Manuel Cincunegui.
Enllaç a la sessió en línia per Meet

Juan Manuel Cincunegui. Llicenciat i Doctor en Filosofia (Universitat Ramon Llull), Doctor en Ciutadania i Drets Humans (Universitat de Barcelona), Doctorant en Sociologia (Universitat de Barcelona). Fundador i director de Ment, vida i Societat. Autor de Misèria planificada. Drets humans i neoliberalisme. Madrid: Dado Ediciones, 2019.

(Visited 52 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Professor col·laborador dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC.
Etiquetes
Comentaris
Deixa un comentari