Docència blog

DocènciaDocència blog

Cultura i Identitat (Màster en Humanitats)

Professor Responsable: Isaac Gonzàlez Balletbó Què diuen els atractius espots d’IKEA, la sèrie d’anuncis “Mediterràniament” d’Estrella, sobre què som i què volem ser? I què ens en diuen els programes d’autoajuda de “l’Ofici de viure”,[…]

DocènciaDocència blogHumanidadesHumanitats

Cultura i Poder (Màster en Humanitats)

David Martínez-Robles, professor responsable de l’Assignatura Una de les característiques més destacades de les societats globalitzades actuals és la mobilitat de persones i, en conseqüència, el contacte entre comunitats i cultures que no sempre comparteixen[…]