Blog dels Estudis d'Arts i Humanitats UOC

Recerca

La missió de la recerca que s’impulsa des dels EAH és la d’elaborar eines teòriques i metodologies per comprendre millor la complexitat de les llengües, les cultures i les societats del món per tal d’intervenir-hi des del coneixement humanista i de les ciències socials amb una perspectiva ètica, inclusiva i de sostenibilitat.  

 

Durant l’any 2022, la producció científica de l’equip ha estat de 94 publicacions (10 llibres, 35 capítols de llibre i 52 articles indexats), i entre els 16 projectes captats, destaquem: 

  • «Corrección en diferido de la producción oral en una lengua extranjera en entornos de aprendizaje en línea y asincronía», IP: Gisela Grañena (UOC-TechSLA Lab).
  • «Traducción automática neuronal para las lenguas románicas de la península Ibérica», IP: Antoni Oliver (UOC-GRIAL).
  • «Epidemias, estado y desigualdades socioeconómicas: predictibilidad y perdurabilidad, siglos XIX y XX», IP: Joana Maria Pujadas (UOC-IdentiCat). 
  • «El regionalismo franquista desde Cataluña: prácticas y discursos centrípetos», IP: Jaume Claret (UOC-IdentiCat).
  • BBVA Becas Leonardo «Prevenir las epidemias del pasado para curar las del presente: Explorando el Natural Language Processing y la estadística bayesiana para la construcción de modelos predictivos de expansión de epidemias (EPI-PREDICT)», IP Joana Maria Pujadas (UOC-IdentiCat).

Premis i Distincions 

El 2022 ha estat un any de bona collita quant a premis i distincions al treball dels investigadors i investigadores dels Estudis: Joana Maria Pujadas ha obtingut el guardó “Louis Henry Award”, que atorga l’European Society of Historical Demography i que reconeix la seva recerca; Alba Colombo ha estat distingida, com a coautora, amb el premi Literati Award 2022 de la revista International Journal of Event and Festival Management que reconeix el millor article publicat en una de les revistes de referència dels Event Studies and Critical Event Studies.; i Jaume Claret ha estat nomenat membre del Grupo de Expertos sobre “Recuperación de la memoria histórica y democrática de la ciencia española”. Aquest grup té l’encàrrec de rehabilitar la memòria històrica de la ciència a Espanya, dins del marc de la nova Ley de Memoria Democrática.

Més informació

(Visited 143 times, 1 visits today)