Tres titulacions dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC reben el certificat d’acreditació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

30 març, 2020
Certificado de acreditación (Photo by Sincerely Media on Unsplash)

Els Estudis d’Arts i Humanitats han rebut el certificat d’acreditació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per a tres titulacions. Aquest fet garanteix la qualitat de la formació d’acord amb els estàndards de qualitat europeus. L’acreditació és la darrera fase del procés de verificació d’una titulació, implica la reafirmació del títol oficialment i confirma que s’han assolit els estàndards de qualitat de la European Association for Quality Assurance in Higher Education. 

 

Les tres titulacions que han obtingut l’acreditació són les següents:

 

 

Hem de destacar que els programes han aconseguit l’acreditació sense condicions i amb diversos estàndards i subestàndards avaluats amb excel·lència. L’acreditació tindrà una validesa de quatre anys en el cas dels màsters universitaris i de sis anys en el cas del grau.

 

Durant l’últim trimestre de l’any 2020, el Comitè d’Avaluació Externa de l’AQU tornarà a visitar els Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC per a avaluar dues titulacions més: el grau de Ciències Socials, que passarà el seu primer procés d’acreditació, i el màster universitari d’Humanitats: Art, Literatura i Cultura Contemporànies, que passarà la seva segona acreditació amb l’objectiu de renovar la seva validesa. 

 

Aquestes acreditacions certifiquen la qualitat de la formació que ofereix la UOC i permeten que les titulacions continuïn figurant en el Registre d’Universitats, Centres i Títols i, per tant, que quedi renovada la seva validesa en el context europeu.

 

Informació relacionada:

 

Procés d’acreditació, AQU

Exposició pública dels autoinformes

Portal de qualitat de la UOC

(Visited 47 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari