El grau d’Humanitats es transfroma

23 juliol, 2018
#NouGrauHumanitatsUOC

 

Com és el nou grau d’Humanitats de la UOC? Per què transformar-se? 

 

La formació humanística ha estat i és una de les apostes estratègiques de la UOC des dels seus inicis com a formació bàsica i com a complement d’altres itineraris formatius més tècnics, científics o orientats a l’empresa o a la comunicació. Durant tot aquest període, aquest estudis s’han anat transformant: vam començar amb la llicenciatura d’Humanitats (1996), una de les primeres que va oferir la universitat. Després, i com a resultat de l’adaptació al procés de Bolonya, es va estrenar el primer grau d’Humanitats (2008-09). I ara, deu anys més tard, amb la voluntat de millorar-lo i actualitzar-lo, presentem el nou grau d’Humanitats, que començarà a impartir-se aquest setembre 2018, amb un programa acadèmic profundament renovat, que es caracteritza fonamentalment perquè:

– Proposem un ampli ventall d’optatives en diverses matèries, com Llengua i literatura, Idiomes moderns, Història i geografia, Art, Filosofia, i Ciències socials i polítiques, i també ampliem l’horitzó europeu amb assignatures sobre la història d’Amèrica, d’Àsia i del món islàmic.

– Oferim 4 mencions: menció en Art; menció en Ciències Socials i Polítiques; menció en Filosofia, i menció en Literatura.

 

transformem les humanitats nou grau universitat oberta de catalunya

 

Hem creat un grau d’Humanitats amb una clara vocació interdisciplinària i enfocat a comprendre el nostre present Memòria i patrimoni. Superem la tradicional dicotomia “formació generalista” vs “especialitzada” amb un programa que ofereix una mirada disciplinària àmplia, i a la vegada se centra en temes específics. D’aquesta manera l’estudiant s’aproxima a l’experiència humana des de moltes perspectives —artística, filosòfica, cientificotècnica, social i històrica—, i ho fa a partir de l’anàlisi de casos i temes concrets, tractats amb rigor i fent dialogar les visions i els enfocaments disciplinaris tradicionals. En són un exemple la transformació de les assignatures tradicionals d’història en assignatures articulades al voltant del concepte holístic de món:

Món antic; Món clàssic; Món medieval; Món modern; Món contemporani. I també la transformació d’algunes assignatures de literatura, com ara la nova Temes de la literatura contemporània.

També treballem les eines i competències necessàries per a l’anàlisi i la reflexió davant d’una realitat diversa i canviant. En definitiva, preparem els estudiants perquè esdevinguin autònoms, sigui quin sigui l’àmbit professional en què treballin o en què es desenvoluparan després de la graduació.

 

nou grau humanitats uoc 1

 

De forma complementària, considerem necessari que, per tal de completar una bona formació humanística, l’estudiant conegui i es familiaritzi amb els discursos crítics sobre la tradició, per tal d’ajudar-lo a comprendre i a donar sentit a l’ experiència humana, individual i col·lectiva [Humanisme i posthumanisme; Gènere i societat; Ciència, tecnologia i societat, entre d’altres assignatures].

En definitiva, aquest nou grau d’Humanitats està concebut per dotar l’estudiant d’una ‘partitura’ que l’orienti però que també el capaciti per a la improvisació.

 

ANNEXOS

Temes de la literatura contemporània

L’assignatura planteja un treball interpretatiu d’una selecció de literatures literàries contemporànies que tracten uns mateixos temes a partir dels plantejaments teòrics de la tematologia. L’adopció d’aquesta branca d’estudi de la literatura comparada permet abordar les obres des d’una perspectiva històrica, textual i autorial més enllà dels límits de les literatures nacionals, establir vincles intertextuals entre ells i preguntar-se sobre el sentit de les constants i dissimilituds que presenten. Un exemple de corpus a treballar és el de les obres sobre l’Holocaust: Si això és un home, de Primo Levi, K.L. Reich, de Joaquim Amat-Piniella, i L’escriptura o la vida, de Jorge Semprún.

 

nou grau humanitats uoc 3 literatura

 

Memòria i patrimoni

Memòria i patrimoni proposa en primer lloc una reflexió documentada i crítica sobre el caràcter polisèmic i canviant de dos conceptes molt presents en la societat actual com són els de patrimoni i memòria, així com sobre els vincles i interrelacions que poden establir-se entre aquests. Igualment s’hi aborda la dimensió social i cultural de la memòria i les implicacions dels usos del passat en el món contemporani –sense oblidar la càrrega simbòlica dels anomenats “llocs de memòria” en la conformació de les identitats i els estats–, la multiplicitat dels processos de patrimonialització i l’emergència constant de noves formes de patrimoni.

 

El món clàssic

L’assignatura Món clàssic té com a objectiu proporcionar una mirada global i transversal de tot el que implica aquest període i la seva transcendència en el món actual, des d’una mirada fonamentalment humanista. Els estudiants s’endinsaran en l’antiguitat clàssica, especialment en les cultures grega i romana, mitjançant l’estudi de diferents temes transversals com el gènere, la relació entre art i poder, l’alteritat o el llegat del món clàssic en el nostre món actual. Mitjançant la imatge, recursos orals i escrits, a més d’altres eines, l’estudiant farà un viatge global i complet a les cultures clàssiques, incloent-hi també altres mirades no eurocèntriques.

 

nou grau humanitats mon classic

 

El món medieval

El món medieval té com a objectiu que els estudiants puguin abordar una selecció d’aspectes relatius als principals fenòmens històrics, artístics, literaris, socials i culturals del període medieval que els permetin comprendre’l globalment i críticament, per mitjà del contrast entre els àmbits europeu i extraeuropeu, alhora que estimula la reflexió sobre les etiquetes “edat mitjana” o “medieval”, com afloren i com s’usen avui dia i quins elements estereotipats que se’ls atribueixen.

 

Humanisme i posthumanisme

L’objectiu d’aquesta assignatura és confrontar la tradició humanista amb els seus discursos crítics. Permetrà a l’estudiant comprendre la transformació de la visió antropocèntrica de l’humanisme i repensar el que és comú, la comunitat i el col·lectiu en el context posthumanista. Igualment, el portarà a qüestionar el paper de la tècnica i dels artefactes en la definició de la condició humana.

 

transformem les humanitats nou grau universitat oberta de catalunya posthumanisme

(Visited 138 times, 1 visits today)