Com definir la pregunta i els objectius del TFM d’Humanitats?

4 desembre, 2015

Com fer un Treball Final de Màster d’Humanitats?

Després de detallar la primera etapa, la fase inicial del procés d’elaboració “com decidir el TEMA“,  ens centrem en la FASE 2: Com definir la pregunta i els objectius del Treball Final de Màster d’Humanitats

Aquesta etapa destaca per la seva constant presència en el procés d’elaboració i execució del TFM. Tenir clara la pregunta i especificats els objectius és essencial per desenvolupar amb eficiència el treball, ja que són l’eix que el vertebra i ens ajuden a orientar-nos per continuar avançant satisfactòriament. És indispensable prèviament de tota acció respondre a què vols saber, definir quines són les intencions del TFM i determinar uns objectius viables per tal de facilitar el procés d’elaboració.
Recordeu sempre les preguntes i els objectius per fer el Treball Final de Màster d’Humanitats! I sobretot, apliqueu els següents elements per a tenir bons resultats: molta disciplina, il·lusió i“Nulla dies sine linea”.

INFOGRAFIA_3_TFM_HUMANITATS_ok
(Visited 254 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari