Claus per a prendre posició en els debats sobre investigació artística — Dia Mundial de l’Art

14 abril, 2018

El 15 d’abril se celebra el Dia Mundial de l’Art. Amb motiu del dia, des del Grau en Arts UOC us convidem a reflexionar sobre qüestions vinculades a la investigació artística mitjançant un article Teresa Marín García a Artnodes. Una anàlisi que profunditza sobre les claus per a prendre posició sobre els conflictes i reptes del saber artístic en el context espanyol (1978-2017).

Claus per a prendre posició en els debats sobre investigació artística: conflictes i reptes d’un saber múltiple, canviant i qüestionador. Context espanyol (1978-2017)

Artnodes. (20), pp.39–47. DOI: http://doi.org/10.7238/a.v0i20.3143

dia mundial del arte

Resum

L’actual recerca artística segueix plantejant diversos conflictes i debats que mostren els desfasaments de les darreres dècades entre les estratègies polítiques universitàries i la realitat de la pràctica artística i investigadora. Per tal de reposicionar els reptes que manifesta aquest enfrontament, es planteja una revisió dels debats entorn la investigació artística des del període del 1978, moment on l’ensenyament artístic es va incorporar en el sistema universitari a Espanya, fins a l’actualitat. Aquest article proposa una visió panoràmica temporal per determinar els vincles entre les polítiques universitàries i els debats que han nascut durant aquest temps, en diversos formats, des d’esdeveniments a publicacions. Aquestes dades mostren aspectes rellevants que evidencien múltiples conflictes en l’àmbit artístic i la investigació. Es tracten:

Qüestions epistemològiques: objecte d’investigació, terminologia i metodologia

Criteris d’avaluació i finançament polèmics: vinculats al reconeixement dels formats i circuits de difusió, temporalitats, filiació a institucions, etc.

Altres assumptes que s’han considerat secundaris o marginals: com les condicions laborals dels investigadors, la precarietat del sector artístic i de la recerca en humanitats o la privatització i mercantilització del coneixement i la cultura.

Per concloure la recerca d’aquest article, es consideren qüestions per enfocar noves posicions als reptes que plantegen els anteriors conflictes detallats, així com també es posa de manifest la naturalesa canviant del saber artístic.

Marín García, T., (2017). Claus per a prendre posició en els debats sobre investigació artística: conflictes i reptes d’un saber múltiple, canviant i qüestionador. Context espanyol (1978-2017). Artnodes. (20), pp.39–47. DOI: http://doi.org/10.7238/a.v0i20.3143 

(Visited 20 times, 1 visits today)