Ciutats efímeres, ciutats d’esdeveniments: noves estratègies de sostenibilitat de ciutat

27 abril, 2016

FIRES, FESTES I FESTIVALS A LA CIUTAT
COM A ESTRATÈGIA SOSTENIBLE

Ens estem acostumant a que les nostres relacions socials, sobretot urbanes, s’articulin cada vegada més entorn a esdeveniments. En un moment en que el consum de l’oci es desenvolupa principalment de forma individual, els esdeveniments es converteixen en lloc de trobada excepcional.

La excepcionalitat transforma les accions relacionals a la vegada que l’entorn, generant efectes tant positius com negatius, a l’espai on es desenvolupen. Per tant les ciutats acollidores de grans i petits esdeveniments es transformen exponencialment en funció dels actes que acullen. Així, tant la administració com la societat civil, ha de ser molt conscient que els portafolis que aprovin han d’anar acompanyats de processos d’avaluació que permetin valorar els efectes generats per les fires, les festes o els festivals que decideixen organitzar en la seva ciutat.

Barcelona ha estat un cas d’estudi exemplar, transformant la seva arquitectura urbana i social en funció i a través de tots els esdeveniments que ha acollit. Des de les primeres Exposicions Universals (1888 i 1929), els Jocs Olímpics (1992) passant pel Fòrum Universal de les Cultures (2004), fins a les actuals programacions estiuenques de desenes de festivals paral·lels.

Així doncs per a aquelles ciutats que ja han experimentat certa transformació, la sostenibilitat es entesa com a equilibri entre els esdeveniments i el seu entorn. Com a procés que busca un ideal comú, i es planteja com a element transgressor per aconseguir una estabilitat que no alteri de forma exponencial allò que no es vol canviar.

La sostenibilitat d’esdeveniments com a estratègia de ciutat és el tema que tractarem a la jornada Ciutats efímeres, esdeveniments com a estratègia de ciutat, amb la participació d‘experts com Greg Richards i Donal Getz. Aquesta jornada tindrà lloc el dia 11 de Maig a l’auditori del CERC, i es tracta de la sessió oberta del Seminari Internacional de l’ATLAS Events Special Interesnt Group titulat Rethinking the Eventful City: Perspectives, Practices, Prospects que es desenvoluparà a la seu de la Universitat Oberta de Catalunya amb més de 20 experts internacionals.

Inscripció gratuïta i oberta a tothom! Activitat organitzada en la programació del postgrau Gestió d’esdeveniments: culturals, esportius i corporatius.


(Visited 18 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari