Vols certificar el teu nivell de català a la UOC?

23 juny, 2022
Proves CIFALC 2022

El setembre de 2011 la UOC va apostar pel català com una de les llengües que formarien part de l’oferta formativa del Centre d’Idiomes Moderns (CIM) de la UOC, juntament amb altres idiomes com ara l’anglès, l’alemany i el japonès.

Des d’aquell moment han passat per les nostres aules més de 7.000 alumnes per fer els cursos de diferents nivells (bàsic, intermedi, suficiència, superior i jurídic) i han realitzat l’examen oficial de la CIFALC més de 4.000 alumnes.

Què és l’examen de la CIFALC de català i de qui depèn?

L’examen oficial depèn de la Comissió Interuniversitària de Formació i Acreditació Lingüístiques de Catalunya (CIFALC), que permet a les universitats catalanes coordinar-se i convocar exàmens comuns de coneixements de llengua catalana. És un examen que es convoca dos cops a l’any (febrer i juny) i s’administra de manera presencial.

Per obtenir el certificat de català a la UOC s’ha d’haver superat el curs i l’examen oficial de la CIFALC. No és possible fer directament l’examen sense haver superat el curs.

Segons Joseph Hopkins, director del CIM de la UOC, “La formació i la possibilitat d’acreditar els coneixements de llengua catalana representen una part cada vegada més important de l’activitat del Centre d’Idiomes Moderns de la UOC.”  

Repte davant el requeriment d’acreditació de professorat de català amb el nivell C2?

A final de gener de 2022 el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va manifestar l’exigència d’acreditar el nivell de català C2 per a poder exercir en escoles i instituts de Catalunya.

Segons Mercè Vázquez, professora de català als Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC “L’acreditació del nivell superior de català permetrà consolidar els coneixements de llengua que cada professional de l’educació ha adquirit en les diferents etapes de la seva formació”  una necessitat del sector que, a l’hora, ens ajudarà per assegurar un millor rendiment de l’alumnat. “L’assoliment d’aquest nivell de llengua per part dels mestres farà possible que l’alumnat rebi una millor formació durant la seva etapa a l’escola i a l’institut” considera Vázquez.

Com organitzem l’examen per poder rebre l’acreditació oficial de català?

Els estudiants que superen el curs de català tenen dret a presenta-se a l’examen CIFALC per a acreditar-se. 

L’examen consta d’una part escrita i una part oral. Comencem la prova al matí amb els exàmens escrits de tots els nivells en un espai comú per a tots els estudiants. Durant la tarda del mateix dissabte i el diumenge es fan les proves orals de forma individualitzada, amb dos examinadors.

Amb aquest servei, donem resposta a una de les demandes principals pel que fa a l’aprenentatge de llengües a Catalunya” diu Hopkins.

Quatre setmanes després d’haver fet l’examen els estudiants poden consultar el resultat que han obtingut.

Com són els cursos de català a la UOC?

El model d’aprenentatge de la UOC és asíncron i 100% en línia, facilitant l’estudi als estudiants des de casa i en l’horari que a cadascú li vagi bé. El Centre d’Idiomes moderns fa servir eines per treballar les competències d’expressió oral i escrita.

La part escrita es realitza en un espai comú dividit en aules per diferents nivells. La part oral s’inicia a primera hora de la tarda i dura fins a finalitzar la jornada. En el cas del nivell C2 la prova es du a terme en dos dies, la part escrita en dissabte i l’oral en diumenge. 

Quan se supera l’examen enviem un certificat en format digital a la bústia de correu en el termini aproximat d’un mes a partir de la publicació de les notes. Aquest certificat s’envia d’ofici i no té cap cost.

En el cas de no superar la prova hi ha un període de revisió.

(Visited 5.734 times, 7 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari