Itinerari – seminaris Park Güell i Colònia Güell

23 febrer, 2013

En el marc del projecte Catalunya, laboratori d’Humanitats, el dissabte 23 de març es va  realitzar l’itinerari-seminari Park Güell – Colònia Güell, amb els 50 inscrits a l’activitat.

El primer seminari (Els símbols maçònics del Park) va tenir dos eixos centrals:

1. situats a la porta d’entrada del Park, es van plantejar i debatre les següents qüestions i perspectives d’anàlisi:

• què té a veure l’art amb l’estètica?

• la reflexió i l’emoció com a bases de l’aprenentatge i la memorització: la formulació de preguntes

• les coses canvien pel sol fet de no canviar mentre el món canvia (Bourdieu): la mirada des del present

• comparació del Park Güell amb l’Avinguda Tibidabo (burgesia comercial/especulativa versus burgesia industrial): l’art com a ideologia en imatges d’una classe social

• context, funció  i breu història de la construcció del Park

• primera lectura d’imatges: la Tebes catalana

2. situats als peus de la font i l’escalinata principal, es va reinterpretar la via iniciàtica que, des del carrer, passa pel forn de l’alquimista i ascendeix, transformant els quatre elements (terra, aigua, aire i foc) mitjançant un procés de purificació assolida amb el treball i la ciència,  fins a la gnosi dèlfica i que culmina en el Calvari i la sageta de Sagitari                       .

El segon seminari (La simbologia de la Cripta de la Colònia Güell)  va tenir, també, dues ubicacions: el Centre d’Interpretació de la Colònia Güell, i la cripta de l’església de la Colònia. Els temes que hem compartit són:

• l’estructura polifunicular i les paraboloides hiperbòliques

• la Cripta en clau dual vida-mort, masculí-femení: la simbologia cristiana i mediterrània

El tercer seminari (La industrialització a Catalunya) s’ha realitzat davant l’escola de la Colònia, i s’ha centrat en les següents temàtiques:

• l’emfiteusi

• la protoindustrialització

• les colònies industrials

• socialisme utòpic i paternalisme

• la consciència de classe

Una breu comparació entre l’urbanisme de la Colònia i el de Molí Nou de sant Boi, així com una descripció de l’exterior de la fàbrica (edificis de filat, teixit i assecat), posen el punt final a aquest itinerari-seminari.

Joan Campàs Montaner

(Visited 51 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari