Introducció a la Història

23 juliol, 2015

A l’assignatura d’Introducció a la Història del nou Grau d’Història, Geografia i Història de l’Art, plantejarem els aspectes bàsics de la història, la ciència humana que vol conèixer, entendre i explicar els grans problemes que afecten als homes i les dones que viuen en societat, perquè el veritable subjecte de la història són els éssers humans i les seves relacions socials al llarg del temps. També introduirem la reflexió sobre el paper de l’historiador i coneixerem les bases de les metodologies i les fonts històriques. L’assignatura tindrà, com no podia ser d’altra manera, una part teòrica (conèixer), i una part pràctica (saber fer), pretenem que els estudiants s’endinsin dins la història com a ciència humana, però que alhora sàpiguen aplicar els coneixements adquirits a casos pràctics. 

introVeurem la història com un tot, més enllà de les especialitzacions temàtiques, cronològiques o metodològiques. Perquè a la història l’interessa tot allò que tingui a veure amb els homes i dones que viuen en un temps i en un espai: les relacions socials, les relacions amb el medi físic, el seu nombre, les activitats econòmiques, l’organització social, les estructures polítiques, les cultures, el pensament i l’art, la ciència o les civilitzacions. Una història capaç d’escoltar totes les veus de la història, responent així a les “Preguntes d’un obrer” que llegeix Bertolt Brecht:

Tebes, la de de les Set Portes,

¿qui la va construir?

Als llibres figuren els noms dels reis.

¿Arrossegaren els reis els grans blocs de pedra?

I Babilònia, tants cops destruïda,

¿qui la va tornar a construir altres tantes?

A quines cases de la daurada Lima

 vivien el obrers que la construïren?

La nit en que fou acabada la Muralla Xina,

¿a on foren els paletes?

Roma la Gran és plena d’arcs de triomf. ¿Qui els va aixecar?

Damunt de qui varen triomfar els Cèsars?

Bizanci, tan cantada, tenia només palaus

Per als seus habitants?

A la fabulosa Atlàntida, i tot, la nit en que la mar de l’empassava

Els habitants clamaven auxili

als seus esclaus

El jove Alexandre va conquerir l’Índia. Ell tot sol?

Cèsar va vèncer els gals. No duia amb ell ni tan sols un cuiner?

Felip II va plorar en enfonsar-se la seva flota

Ningú més va plorar?

Frederic II va guanyar la Guerra dels Set Anys.

I qui la va guanyar més?

Una victòria a cada pàgina

Qui cuinava els festins de la victòria?

Un gran home cada deu anys

Qui pagava les seves despeses?

history-wordleTal i com ens ha recordat l’historiador Josep Fontana, “el futur només es pot construir sobre la base de les experiències humanes, és a dir, del passat i aquí el paper de l’historiador és absolutament indispensable”. Per això, amb aquesta assignatura volem posar les bases del “pensar històricament”, és a dir, de l’anàlisi temporal i espacial dels fets del present i del passat de la humanitat. Això vol dir anar més enllà de la simple narració d’uns fets, d’unes causes i uns efectes particulars, i analitzar els esdeveniments com a fenòmens humans complexes, polièdrics i, per tant, resultat de forces molt diverses. La història ens ha d’ajudar a fer-ne una interpretació i explicació global, perquè el seu sentit no és entretenir, sinó posar al descobert l’evolució humana que ens ha portat fins al present. Així, la història esdevé una eina per entendre el món del passat, però també i, sobretot, del present i si l’entenem podem intervenir per a canviar-lo en allò que no ens agrada.

Per tot plegat, aquesta assignatura pot ser d’interès, a més de per les persones a les que els agrada particularment la història, per conèixer-la, divulgar-la o estudiar-la, per aquelles altres interessades en qualsevol de les altres ciències humanes i socials.

(Visited 186 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari