Geografia d’Europa per Jorge Solanas

18 gener, 2018
Mural de Banksy que representa el Brexit. Pintat a Dover mirant cap a França.

Europa és una realitat social. Tot i les dificultats que podem trobar per delimitar Europa físicament, podem establir límits, més o menys precisos, atenent a molts altres aspectes, com l’econòmic, el social, el cultural, etc. Així doncs, Europa és més el contingut que el continent. Contingut que s’ha anat modelant al llarg del temps i que ha convertit a Europa en un escenari principal en la història de la humanitat. En l’assignatura Geografia d’Europa estudiarem els factors i característiques que conformen l’Europa actual.

La geopolítica, com no podia ser d’altra manera, ocupa un lloc important a l’assignatura. La Unió Europea (UE), molt present des de fa anys en la vida de tots els ciutadans dels països membres, encara es presenta com quelcom desconegut i llunyà per a gran part de la població. La complexitat de les institucions i de les relacions entre els països membres, i els no membres del seu entorn, requereix especial atenció. Des de la sortida imminent del Regne Unit de la UE, fins a les tensions amb Rússia, tot pren una nova dimensió si s’analitzen tots els factors a l’escala adequada.

Principales yacimientos de carbón y hierro y desarrollo industrial en el siglo XIX. Fuente: I.C.L. y Vicens Vives
Principals jaciments de carbó i ferro i desenvolupament industrial al segle XIX. Font: I.C.L. i Vicens Vives

Els factors que han conformat l’Europa actual són múltiples. Per exemple, veurem com les característiques del medi físic han estat un factor clau en el desenvolupament de la civilització europea. Un relleu del qual la principal característica és la suavitat, amb molt pocs accidents importants; el caràcter costaner de la majoria del territori, amb les seves múltiples penínsules i illes; la presència de certs minerals que van resultar clau en el desenvolupament industrial. Una llista que podria allargar-se molt més i que molts autors consideren el brou de cultiu perfecte.

Vulnerabilidad ante los países productores y ante inestabilidad en países de tránsito. Fuente: elordenmundial.com
Vulnerabilitat davant els països productors i davant inestabilitat en països de trànsit. Font: elordenmundial.com

S’abordaran els problemes i reptes als quals s’ha d’enfrontar Europa. Per exemple, l’envelliment demogràfic, que posarà a prova tot el sistema social en pocs anys a causa de la càrrega de població dependent. O la dependència dels països de la UE pel que fa a recursos energètics, que els posa en una situació de vulnerabilitat pel que fa als proveïdors i al mercat.

En definitiva, una visió àmplia d’una de les regions més particulars del món, per la seva història, les seves característiques físiques i, sobretot, la seva organització política.

Jorge Solanas, professor de la UdL y PRA deGeografia d’Europa del Grau d’Història, Geografia i Història de l’Art

(Visited 189 times, 1 visits today)