Contactes culturals a la Mediterrània proximo‐oriental

4 febrer, 2014

Una altra de les assignatures del Màster Universitari de la Mediterrània antiga (UOC-UAB) és “Contactes culturals a la Mediterrània proximo‐oriental”, impartida pel professor Agustí Alemany (UAB), dedicada a contextualitzar i analitzar una sèrie de casos concrets de relacions i interacció mútua entre el Pròxim Orient i les regions veïnes a partir de perspectives diverses (històrico‐arqueològica, literària, míticoreligiosa, etc).

Relleu de la inscripció de Darius el Gran a Bīsotūn, commemorant laseva victòria sobre deu enemics de procedència diversa, amb el "frawahr", un ésser sobrenatural d’origen mixte, presidint l’escena.
Relleu de la inscripció de Darius el Gran a Bīsotūn, commemorant la seva victòria sobre deu enemics de procedència diversa, amb el “frawahr”, un ésser sobrenatural d’origen mixte, presidint l’escena.

Els eixos a partir dels quals treballarem seran [1] l’evidència documental sobre contactes entre Egipte, Mesopotàmia, el Llevant, l’Egeu i Àsia Central; [2] les possibles influències mítiques i literàries orientals (hurrites, hittites, babilònies, fenícies) en l’obra del poeta grec Hesíode; i [3] la influència del món irànic i, en concret, de la religió persa en el desenvolupament del judaisme postbíblic.

L’objectiu que persegueix aquest plantejament és facilitar estratègies per a identificar els intercanvis culturals i alhora reflexionar sobre les dificultats per a establir amb exactitud la seva naturalesa i sentit.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari