Literatura i Espai: què treballem en aquesta assignatura del Máster d’Humanitats?

6 març, 2020
Màster d’Humanitats: Art, Literatura i cultura contemporànies de la UOC Photo by Oscar Chevillard on Unsplash
Per Marta Puxan, Doctora en Humanitats (UPF) i professora del Màster d’Humanitats: Art, Literatura i cultura contemporànies de la UOC

 

Les reflexions sobre com la literatura es relaciona, representa i crea l’espai han estat moltes i de ben enrere. Textos tan clàssics com l’Odissea o tan rabiosament contemporanis com Sortida a Occident de Moshin Hamid gairebé no es poden pensar sense posar l’element de l’espai al centre.

 

Ara bé, l’estudi de l’espai en relació a la literatura ha pres una enorme rellevància en les darreres tres dècades. Això és degut principalment a l’anomenat “gir de l’espai” (‘spatial turn’) que, arrelat a la geografia crítica i la sociologia, s’ha endinsat en l’espai com a element multidimensional, on l’espai deixa de ser només físic, pla, ahistòric i estable per a esdevenir social i històric, en moviment i, fins i tot, imaginat. Així, teòrics com Michel de Certeau, Henri Lefevre o David Harvey han canviat la manera com concebem l’espai avui, quelcom que ha incidit molt significativament en com entenem l’espai en relació a la literatura.

 

Photo by Josh Felise on Unsplash

 

Paral·lelament, fruit d’un impuls similar, l’estudi de la literatura ha esdevingut global. Volem pensar la literatura més enllà de les fronteres fixes nacionals que tant han restringit el nostre pensament literari, volem obrir-les per entendre aquells fenòmens que no s’adeqüen a aquestes fronteres nacionals i lingüístiques. Els estudis globals ens estan ajudant a pensar aspectes del nostre entorn que van molt més enllà de les cultures nacionals o que, com a mínim, demanen ésser considerats en una perspectiva més àmplia. Comprendre l’experiència de l’exili o de la migració, per exemple, en termes només de la cultura d’origen gairebé no té sentit. Comprendre els mercats avui de manera nacional és clarament limitant. Es posa de manifest que les relacions entre escales nacionals i globals i entre els anomenats centres i perifèries han de ser repensades per tal de comprendre millor els fenòmens transversals.

 

La nova concepció de l’espai i la mirada global han fet emergir noves preguntes en relació a la literatura: Quina vida tenen les obres literàries en la seva circulació per diversos espais? Com funcionen el mercat i el sistema literari a escala mundial? Com s’interrelacionen les literatures que circulen més i les que circulen menys? Com es representa literàriament l’espai i amb quins reptes es troba la literatura a l’hora de representar nous espais, com les ciutats cosmopolites de Don Dellilo o de Haruki Murakami? Com vivim, doncs, literàriament, l’espai?

 

Literatura i Espai, assignatura del Máster de Humanitats:
Photo by Cyrill Hänni on Unsplash

 

L’assignatura Literatura i espai, assignatura optativa del Màster d’Humanitats: Art, Literatura i cultura contemporànies, parteix dels debats de la Literatura Mundial (World Literature), els estudis d’exili, migració i frontera, i els de la representació de la ciutat per plantejar una discussió teòrica sobre tots aquests reptes contemporanis i una reflexió pràctica a partir d’un cas d’estudi centrat en la representació de la ciutat a elecció de l’estudiant. Amb aquesta assignatura, el Màster d’Humanitats us convida a contribuir a una reflexió que connecta directament amb problemes globals d’avui vistos des de la literatura amb una mirada fresca, captivadora i socialment rellevant.

 


Aquí trobaràs més informació de l’assignatura ‘Literatura i espai’ del Màster d’Humanitats: Art, Literatura i cultura contemporànies de la UOC

 

 

 

(Visited 359 times, 3 visits today)
Autor / Autora
Comentaris
Deixa un comentari