Concurs obert: “Per què Humanitats?”

15 novembre, 2012

Iniciem un concurs per a tots aquells inquiets i apassionats per les Humanitats. Arran del nostre 15è aniversari vam portar a terme la proposta “Per què Humanitats?”en aquest blog. La iniciativa consistia en respondre a aquesta qüestió per part de tots els professors i col·laboradors docents dels nostres Estudis.

Ara, són els estudiants els que han de dir què pensen! Considerem que seria esplèndid comptar també amb les vostres aportacions i visions sobre per què són necessàries les Humanitats en les societats contemporànies.

Esperem doncs les vostres propostes!

Bases del Concurs

Objectiu
El concurs “Per què Humanitats?” té com objectiu realitzar un recull de la diversitat de punts de vista sobre una mateixa qüestió.

Volem que estudiants, humanistes, filòsofs, sociòlegs, historiadors, experts en art, amants del coneixement, fanàtics dels clàssics i de les noves tecnologies… persones que tinguin un vincle amb les humanitats, realitzin les seves aportacions sobre la pregunta plantejada.

Participació
El concurs consisteix en escriure la vostra resposta a la pregunta “Per què Humanitats?” amb un màxim de 600 caràcters. Les aportacions poden estar enfocades des de diferents perspectives. L’emissor del missatge i l’autor del text serà el responsable de l’originalitat de l’obra.

El concurs va adreçat a tothom, tant els membres de la comunitat universitària (siguin estudiants o graduats d’Humanitats com qualsevol de les ofertes formatives de la UOC), com també persones externes a la nostra comunitat.

La UOC descartarà els comentaris que consideri que vulneren la Normativa dels drets i deures dels estudiants de la UOC i la Carta de compromisos. Poden quedar exemptes de publicació les fotografies que no tinguin un mínim de qualitat.

Enviament de textos
Podeu realitzar-ho de dues formes:

  1. Publicant un comentari en aquest mateix post del bloc
  2. Enviant un correu electrònic a artshum@uoc.edu, amb el text i les vostres dades.

Nosaltres recomanem la primera opció, per tal de que tothom pugui gaudir de les vostres aportacions.

Premi
Els 3 comentaris guanyadors seran ressaltats al nostre bloc i els obsequiarem amb tres llibres (a escollir) de la col·lecció “Vull saber”.

Calendari
Termini obert de publicació: des de la publicació d’aquesta entrada fins 20 dies naturals després de la publicació.

La decisió del jurat es farà saber per mitjà del bloc dels Estudis d’Humanitats de la UOC  15 dies després del tancament del termini.

Jurat
Formaran part del jurat tres professors dels Estudis d’Arts i Humanitats de la UOC (Francesc Núñez, director del grau d’Humanitats, Joan Fuster, director del màster d’Humanitats i Laura Solanilla, directora del màster de Gestió cultural).

Els criteris per a l’elecció dels textos guanyadors seran:

  • El contingut i la qualitat de l’argumentació
  • L’originalitat i l’autenticitat dels textos

Les resolucions del jurat es faran públiques en aquest mateix espai i seran inapel·lables.

Drets d’explotació
Els autors dels comentaris cedeixen a la UOC la potestat d’ús, difusió, distribució, comunicació pública, exhibició i reproducció amb finalitats promocionals i culturals.

Protecció de dades
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, reguladora de la protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades són tractades amb la màxima confidencialitat i que s’han incorporat a un fitxer d’informació de cadascuna de les empreses que componen el Grup UOC –Editorial UOC, SL, Eureca Mèdia, SL, Xarxa Virtual de Consum i Ensenyament Obert, SA– amb la finalitat d’enviar-vos informació de les nostres activitats i serveis. Si voleu, us podeu oposar a aquest enviament, i també podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les o cancel·lar-les adreçant-vos a Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya – Responsable de Dades Personals – Rambla del Poblenou, núm. 156, 08018 Barcelona.

Acceptació de les bases
La participació en el concurs comporta l’acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs i de la resolució inapel·lable del jurat.

(Visited 30 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari