Plug Barceloneta (TFM)

17 de novembre de 2012

Clara Drudis Rius, estudiant que ha cursat el Màster de Gestió Cultural, en la seva vessant professionalitzadora el curs acadèmic 2011-12, presenta el seu treball final de Màster.

Plug Barceloneta és un projecte de turisme cultural que posa en valor el barri barceloní de la Barceloneta, sovint oblidat per les polítiques culturals de la ciutat.

El projecte identifica el ric patrimoni cultural del barri i n’adapta determinats recursos a un ús turístic amb la finalitat de donar a conèixer l’essència de la Barceloneta i donar protagonisme als seus veïns i veïnes, tot fent de la cultura una de les motivacions del turista que s’hi apropa.

Basat fonamentalment en el patrimoni intangible, Plug Barceloneta s’estructura entorn a quatre eixos: la pesca, la gastronomia, la literatura i la història. Es tracta d’una proposta d’intervenció original que, atesa la demanda creixent del turisme cultural i creatiu, fomenta la vivència de noves experiències com a factor clau per l’aprenentatge i el gaudi cultural.

Plug Barceloneta s’ha elaborat des del convenciment que una gestió adequada del turisme cultural promou el desenvolupament econòmic, social i cultural del barri, al mateix temps que en reforça les senyes d’identitat.

Plug Barceloneta: t’hi endolles?

Lloc, equipament o context d’aplicació: Barceloneta (Barcelona)

(Visited 1 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari