Turisme cultural i creatiu

3 d'agost de 2015

CATALÀ

El concepte de turisme cultural actualment està en constant canvi i evolució. Les noves tendències, necessitats, ofertes i serveis, generen un marc innovador sense precedents.

L’assignatura Turisme cultural i creatiu del Màster Gestió Cultural UOC-UdG, proposa analitzar la transformació del turisme cultural i creatiu centrant-nos en dos aspectes: (1) l’ interès generat per part del sector turístic vers al patrimoni, la cultura i els seus jaciments, transformant els interessos culturals en interessos de masses; i (2) el nou paradigma del sector turístic relacionat amb la creativitat, la classe creativa, el valor turístic de l’entorn social i cultural del territori. L’estudiant s’aturarà molt especialment en entendre les bases d’aquest sector, les diferents perspectives acadèmiques, així com els canvis i efectes que ha anat experimentant en el marc de la globalització i les tecnologies de la informació i la comunicació.  Es tracten temes com; el turisme cultural i creatiu com a producte de consum; el seu impacte en l’entorn social, econòmic i polític; turisme cultural, patrimoni i territori; turisme, entorn i identitat; la globalització com a marc del turisme cultural i creatiu; experiències i modalitats del turisme cultural i creatiu; el desenvolupament de les ciutats efímeres, entre d’altres.


CASTELLANO

El concepto de turismo cultural actualmente está en constante cambio y evolución. Las nuevas tendencias, necesidades, ofertas y servicios, generan un marco innovador sin precedentes.

La asignatura Turismo cultural y creativo del Máster Gestión Cultural UOC-UdG, propone analizar la transformación del turismo cultural y creativo centrándonos en dos aspectos: (1) el interés generado por parte del sector turístico hacia el patrimonio, la cultura y sus yacimientos, transformando los intereses culturales en intereses de masas; y (2) el nuevo paradigma del sector turístico relacionado con la creatividad, la clase creativa, el valor turístico del entorno social y cultural del territorio. El estudiante se detendrá muy especialmente en entender las bases de este sector, las diferentes perspectivas académicas, así como los cambios y efectos que ha ido experimentando en el marco de la globalización y las tecnologías de la información y la comunicación. Se tratan temas como; el turismo cultural y creativo como producto de consumo; su impacto en el entorno social, económico y político; turismo cultural, patrimonio y territorio; turismo, entorno e identidad; la globalización como marco del turismo cultural y creativo; experiencias y modalidades del turismo cultural y creativo; el desarrollo de las ciudades efímeras, entre otros.

(Visited 28 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari