Blog de l'Àrea de Gestió Cultural de la UOC <2012

Línies de desenvolupament professional

El màster de Gestió Cultural obre les portes al seu estudiantat a treballar en moltes professions del món de l’art i la cultura, com poden ser aquelles vinculades a la comunicació, les institucions, el patrimoni, les indústries culturals o el turisme, entre altres. Per exemple, assessor cultural, director d’esdeveniments, emprenedor cultural, investigador, director de màrqueting i comunicació d’art, gestor d’itineraris culturals…etc. El gestor cultural pot desenvolupar la seva professió en multitud de responsabilitats en diferents institucions com en museus, teatres, galeries d’art, exposicions, administracions públiques, fundacions privades, associacions, festivals i nombrosos esdeveniments en àmbits públics i privats. Amb aquest màster els alumnes es converteixen en gestors culturals capaços de liderar processos de canvi i resoldre els desafiaments al que s’enfronten institucions, organitzacions o empreses culturals.

L’enfocament profesionalizador del programa dona lloc a diverses sortides professionals i oportunitats en el camp de la gestió cultural:

La connexió del MGC amb el món de la gestió cultural a nivell local i internacional ha potenciat la seva capacitat de promoció laboral en aquest camp. D’una banda, la xarxa d’organitzacions col·laboradores en l’exterior s’alimenta de la col·laboració del programa amb entitats globals i iberoamericanes de diversos sectors i àmbits de l’acció artístic-cultural. Això inclou la col·laboració amb la càtedra UNESCO de polítiques culturals, el Museu Nacional d’Art de Catalunya o el World Leisure Organization. D’altra banda, més de 200 organitzacions i empreses han estat vinculades a aquests estudis de postgrau mitjançant la realització de pràctiques laborals, oferint una experiència valuosa per a la futura inserció laboral de l’estudiantat.

Així mateix, el MGC ofereix la possibilitat de formar i treballar als estudiants en el camp acadèmic

Les tasques de recerca aplicada, assessoria o consultoria són alguns dels camins de desenvolupament que obre el MGC. El programa ha anat enfortint la seva formació i els recursos disponibles per a la projecció de l’alumnat en aquest terreny. Així mateix, es tracta d’un programa creixentment implicat en un entramat de projectes d’alta qualitat científica que obren la porta a diverses trajectòries doctorals i científiques. Per exemple, la possibilitat de continuar el cicle d’estudis en programes com el Doctorat en Societat, Tecnologia i Cultura o el Doctorat en Humanitats i Comunicació. Aquests actius es veuen reflectits en la qualitat de diversos TFMs, que venen representant una contribució significativa al coneixement en el sector.

(Visited 42 times, 1 visits today)