«La novel·la com a forma global»: un projecte liderat per la UOC

17 d'octubre de 2022
fig1

El projecte La novel·la com a forma global: reptes poètics i circulació literària transfronterera proposa un nou enfocament d’estudi de l’emergent novel·la global. Es tracta d’una literatura que atén fenòmens globals, com l’accelerada digitalització, el terrorisme o la crisi ecològica i econòmica, com 2666 de Roberto Bolaño o L’atles dels núvols de David Mitchell.

A partir d’una selecció de novel·les publicades en els últims trenta anys, el projecte combina per primera vegada la història material amb la crítica literària i l’estudi de les formes narratives. En aquest marc, la novel·la global no és concebuda com un objecte unitari, ni com un corpus que circula a gran escala. Per contra, la recerca assumeix la novel·la global com una forma de representació que obre vies d’interrogació sobre el món, i que participa, com cap altre gènere contemporani, en el joc de forces de l’espai literari transnacional.

Sense una poètica recognoscible, la novel·la global compta no obstant això amb una sèrie de paràmetres que permeten abordar-la com a problema, com la tensió entre el local i el global; la representació, sovint en termes temàtics o mimètics, d’un món hiperconectat i assotat per la crisi social i ecològica; l’exploració d’una nova dimensió espaciotemporal, així com de múltiples escales (humanes i no humanes) en el context del Antropoceno; els girs “ètic” i “afectiu” com a noves maneres d’actuar i de sentir en el món; o la pressió del mercat editorial, amb implicacions en termes de llegibilitat, traducibilidad, comercialització i consagració.

Des de diferents disciplines i perspectives crítiques (literatura comparada, narratologia, ecocrítica, sociologia literària, estudis de traducció), el projecte aborda aquestes qüestions a partir dels següents objectius específics:

  1. Establecer un marc teòric ponderat que combini les perspectives poètica, sociològica i de gènere per a avançar i matisar l’estudi de les ficcions contemporànies del global
  2. Ampliar i descentralitzar el debat sobre la novel·la global a partir d’un nou corpus multilingüe i multigeogràfic de 30 novel·les posteriors a 1989
  3. Mapear les diferents rutes de circulació i consagració literàries mitjançant una base de dades dels diversos agents implicats en la producció, comercialització i recepció del nostre corpus per a una anàlisi quantitativa i qualitativa

En reunir investigadores que treballen amb diferents tradicions literàries i crítiques, l’estudi busca ampliar l’abast de les discussions majoritàriament anglòfones per a veure com les novel·les contemporànies en diferents contextos aborden avui la narrativa des d’una perspectiva global. En particular, l’equip està format per Neus Rotger (IP1, UOC) i Marta Puxan-Oliva (IP2, UIB), Diana Roig-Sanz (IN3-UOC), Laura Fólica (IN3-UOC), Ventsislav Ikoff (IN3-UOC), Aurea Mota (IN3-UOC), Aina Vidal Pérez (IN3-UOC), Ana Kvirikashvili (IN3-UOC), Aitana Bellido (IN3-UOC), Jorge Locane (University of Oslo), Jernej Habjan (Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts), Marco Caracciolo (Ghent University) i Debjani Ganguly (University of Virgínia).

Neus Rotger és professora agregada de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És membre del Laboratori de Recerca en Estudis Literaris Globals (GlobaLS) i investigadora principal de la línia sobre Novel·la Global. Ha estat investigadora visitant en el CenterfortheStudyofthe Novell (Stanford), el Centri de Recherche de LittératureComparée (Sorbonne-Paris IV), i el Departament de Retòrica (UCBerkeley). La seva recerca se centra en teoria de la novel·la, literatura comparada i estudis literaris globals. Els seus treballs han aparegut en revistes com Studiesinthe Novella, Journalof Global History, Revue de LittératureComparée, i editorials com Peter Lang o Amsterdam University Press.

(Visited 9 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari