Blog de l'Àrea de Gestió Cultural de la UOC <2012

Pràctiques

El programa del MGC brinda una importància central a l’articulació del seu cicle educatiu en línia amb el món laboral, oferint tant pràctiques virtuals com presencials. La nostra estratègia de promoció de pràctiques es basa a proveir als i les estudiants de múltiples opcions per a afrontar un món laboral desafiant mitjançant l’enfortiment dels seus CVs en contextos de treball que siguin afins als seus interessos. A més, l’àrea per a l’ocupació de la UOC potencia aquesta tasca a través de les seves activitats (com la Fira d’Ocupació) de mediació entre el programa i nous mercats de treball- video tutorial “Com demanar pràctiques“.

El postgrau compta amb 14 anys d’experiència en la formació de gestores culturals, la qual cosa li ha permès construir una dinàmica xarxa de més de 200 empreses i entitats públiques col·laboradores en tot el territori espanyol i internacionalment. Aquesta xarxa no sols aporta diversitat sectorial, cultural i de gènere a les formes d’inserció de l’alumnat en la fase de pràctiques, sinó que també fomenta la seva mobilitat internacional.

Les nostres entitats i organitzacions colaboradores inclouen:

(Visited 83 times, 1 visits today)