Entrevista a Andrés Burbano chairman de SIGGRAPH 2024 i professor del màster en gestió cultural

20 de març de 2024
Andres Burbano Andres Burbano

Entrevista realitzada per Sara Chordà

La conferència SIGGRAPH 2024 compta amb 25 programes diferents, des d’una galeria d’art i tecnologia on es poden veure les aplicacions menys convencionals i les mirades més crítiques a la tecnologia, fins al programa de papers tècnics que presenta els avanços més significatius del moment en termes de recerca bàsica i recerca aplicada en el món informàtic passant per un festival d’animació per ordinador, una galeria de projectes de realitat virtual i augmentada, entre molts altres. En aquest sentit, SIGGRAPH es constitueix en un espai únic on maneres molt diverses d’entendre les tecnologies convergeixen abastant des dels aspectes analítics fins a aspectes científics, comptant també amb la participació de la indústria. Donat que SIGGRAPH ha cultivat aquest espai durant dècades es constitueix en un referent per a l’acadèmia, les arts, la crítica i la indústria en el camp.

Què suposa ser el Chairman de SIGGRAPH?

Comencem per aclarir què és SIGGRAPH. SIGGRAPH és l’acrònim en anglès de Special Interest Group in Computer Graphics and Interactive Techniques, que es tradueix com a grup d’interès especial en imatge computacional i tècniques interactives. Fa 50 anys aquest grup va decidir organitzar una conferència sobre aquests temes on acadèmics, científics, artistes i desenvolupadors poguessin compartir els seus treballs, projectes i experiències. Des de 1973 aquesta conferència s’ha realitzat de manera ininterrompuda, convertint-se en un referent mundial pel que fa al desenvolupament i aplicacions imaginatives de la tecnologia visual processada per ordinadors i de les tecnologies interactives. Finalment, és important esmentar que SIGGRAPH és part de la ACM, Association for Computing Machinery, una de les organitzacions acadèmiques més influents del món.

Aquest any estic encarregat d’organitzar la conferència, la qual cosa és el repte professional més important al qual m’he enfrontat, estem parlant d’un esdeveniment en el qual poden participar unes 14.000 persones i que només trobar un lloc adequat on hostatjar-lo ja és un tema logístic considerable. SIGGRAPH 2024 es realitzarà a Denver, Colorado, als Estats Units, l’última setmana del mes de juliol i la primera setmana del mes d’agost. Ser el chairman de SIGGRAPH2024 suposa tenir una visió clara del que es vol proposar a nivell conceptual a les diverses comunitats que formen part de l’esdeveniment i implica desenvolupar una estratègia perquè aquesta visió es faci realitat, per això és necessari treballar amb un equip gran d’experts i expertes que tenen molt a aportar i que com a chairman tens el compromís de fer que les seves veus siguin escoltades. D’altra banda, per a mi a nivell personal és un repte important perquè vinc del món de les arts i vull mostrar que som capaços d’assumir reptes d’aquest tipus, i ser el primer llatinoamericà designat com a chairman de l’esdeveniment ho fa encara més especial.

Què representa SIGGRAPH en el món digital i tecnològic?

Atès que la importància que les tecnologies computacional i informàtica tenen en el món contemporani existeix una diversitat d’esdeveniments de naturalesa similar que treballen al voltant d’aquests temes, però SIGGRAPH es distingeix per articular una varietat molt àmplia de comunitats que usualment no estan en comunicació d’una manera directa i per la serietat que li dona la continuïtat de mig segle treballant en el camp.

Quina visió de futur tens en relació als avenços tecnològics de la nostra era?

La gran inspiració per armar l’andami conceptual de SIGGRAPH 2024 ha estat el Disseny Transicional, és a dir, preguntar-nos no només per com serà el futur, sinó com podem tenir un paper en la construcció de futurs desitjables. Aquest és un moment en què la societat a nivell global s’ha despertat respecte a les implicacions que les tecnologies de comunicació poden tenir per transformar el món i per aquesta mateixa raó avui més que mai és necessari que persones de totes les comunitats puguem qüestionar i aportar a aquest futur tecnològic. Preguntar-se per un futur tecnològic desitjable és una de les preguntes més rellevants del present, considero que utilitzar una plataforma acadèmica que ofereix aquesta conferència per preguntar-nos no només per com seran les noves tecnologies sinó per com volem que elles funcionin i quins valors volem que emfatitzin pot ser una aportació important per al nostre futur.

Com creus que poden contribuir aquests avenços en les nostres vides?

Una de les preguntes fonamentals que ens hem plantejat és l’accés a les tecnologies, però no només en termes d’ús, sinó en termes de concepció. Per això el programa de DEI Diversitat, Equitat i Inclusió de la conferència juga un paper fonamental. Estem desenvolupant una sèrie d’iniciatives per fer que estudiants al voltant del món tinguin l’oportunitat d’assistir a la conferències, sigui físicament o virtualment, que grups que usualment estan exclosos puguin assistir a través de diversos programes de suports i beques, això amb l’objectiu d’enriquir l’experiència en general a través dels seus modes d’entendre les tecnologies i la realitat. Fins i tot en el moment de muntar l’equip dels 25 chairs dels diversos programes específics de la conferència vam aconseguir muntar un equip amb gent de tots els continents, tenim dins de SIGGRAPH, en posicions de lideratge, persones d’Europa, Amèrica Llatina, Àsia i per primera vegada una membre d’Àfrica, Mohu Moruti de Botswana, qui és co-chair de la galeria d’art. Estic convençut que la multiplicitat de visions sobre els desenvolupaments tecnològics és de mutu benefici tant per entendre millor la tecnologia com per plantejar usos més apropiats de la mateixa en diferents camps.

Relacionat amb la gestió cultural, quins beneficis creus que pot tenir?

Com a professor del màster en Gestió Cultural de la UOC, em faig moltes preguntes sobre les implicacions d’un esdeveniment com aquest i sobre com puc compartir aquesta experiència amb els col·legues i amb els estudiants.

En aquest sentit, ho he pres com una oportunitat per proposar metodologies com la del Disseny a través del Contingut que té a veure amb identificar temàtiques que poden articular una sèrie d’eixos dins de la conferència per fer que tota la conferència estigui interconnectada temàticament, des de la selecció dels keynotes fins a la definició de les temàtiques de la galeria d’art. Així, temes com el cos, el món microscòpic, el món macroscòpic, el planeta i la imaginació han pres rellevància. Comptem amb keynotes de primera línia com Dava Newman (directora del MIT Media Lab) o Mark Sagar (director del Laboratori de Tecnologies Animades de l’Institut de Bioenginyeria de la Universitat d’Auckland) com a ponents principals, i al voltant de les seves presentacions desenvolupem una sèrie de tallers i esdeveniments per fer que els continguts siguin transversals a l’experiència de la conferència. Així, no només els temes logístics, operatius i d’organització donen forma a la conferència, sinó que posem el contingut al centre per poder orientar-nos i oferir una visió enriquida, complexa, creativa i crítica del camp.

Alguna reflexió final?

Voldria dir que estem treballant en aquest moment amb l’oficina de Cultura de la Universitat perquè alguns estudiants de la UOC tinguin l’oportunitat d’assistir virtualment a l’esdeveniment, esperem poder proporcionar informació al respecte aviat. Estigueu atents.

(Visited 23 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari