Blog de l'Àrea de Gestió Cultural de la UOC <2012

Recerca

El MGC i alguns dels seus programes vinculats preparen als estudiants per a la recerca en l’àmbit cultural. Aquesta tasca es veu reflectida en la seva fase formativa, que desenvolupa aquells aspectes metodològics i teòrics que puguin contribuir al desenvolupament futur en aquest camp. Aquesta base pedagògica per al treball acadèmic es nodreix de l’àmplia experiència i extensa producció científica del grup de docents a càrrec dels programes de l’àrea de gestió cultural. Sobre aquesta base, promovem que el nostre alumnat integri la recerca a la seva manera de gestionar la cultura en el camp professional, però també accedeixi a una trajectòria acadèmica en aquest àmbit en funció dels interessos de cada persona. El Doctorat en Societat, Tecnologia i Cultura o el Doctorat en Humanitats i Comunicació són alguns exemples de possibles vies de desenvolupament en aquest terreny.

En aquesta secció, presentem i actualitzem la constel·lació d’elements que contribueixen al desenvolupament acadèmic en el camp de la recerca, focalitzant en la recerca acadèmica del professorat i estudiantat del MGC.

En l’actualitat, el professorat del MGC forma part dels següents grups de recerca UOC:

Recerca de l’equip

Estudi sobre els pregons de la Mercè (2022)

«La novel·la com a forma global»: un projecte liderat per la UOC

(Visited 98 times, 1 visits today)