Cultura sense límits
Blog de l'Àrea de Gestió Cultural de la UOC <2012

Experiències

En aquest apartat introduirem experiències i trajectòries professionals de alumni del programa i recollirem les seves percepcions sobre les seves pràctiques.

(Visited 2 times, 1 visits today)