Blog de l'Àrea de Gestió Cultural de la UOC <2012

Veus diverses

En l’actualitat, els gestors i gestores de la cultura s’enfronten a un món culturalment divers, replet de noves expressions i hibridacions, però també de desafiaments i contradiccions. Mentre les arts apuntalen la diversitat cultural existent, molts actors en l’escena política i artística utilitzen plataformes ètniques o identitàries com a base per a l’exclusió social, de gènere o de classe. Així mateix també ens enfrontem a mercats de la cultura i “mons de l’art” (en termes de Becker) travessats per formes de producció i noves demandes digitals que requereixen de la formulació d’estratègies eficients per a la cooperació, creació i transmissió culturals. En aquest complex escenari, es fa urgent fomentar la reflexió i el diàleg entre experts, estudiants i altres actors vinculats al MGC i als nostres programes.

Veus diverses servirà com a base per a aquests debats mitjançant la presentació de comunicacions i textos de diferents actors, com a expertes en gestió cultural, professores i professionals del món cultural, entre altres. D’aquesta manera, volem aprendre i comunicar les preocupacions del programa més enllà de les seves fronteres formals i incorporar tots els nous aprenentatges a la nostra manera de fer.

(Visited 54 times, 1 visits today)