Avaluació i visibilització de competències d’ocupabilitat: el pilot EPICA en el màster d’Educació i TIC (e-learning)

9 novembre, 2020
pilot projecte avaluació de competències

Investigadors/es, professorat i estudiants de la UOC han participat en el projecte EPICA, per millorar l’avaluació i visibilització de competències d’ocupabilitat a través de l’ePortfolio dissenyat pel projecte.

 

El pilot del projecte europeu H2020 EPICA (Strategic Partenariat for the Co-Design of an Innovative and Scalable ePortfolio), liderat per la UOC, ha finalitzat després de quatre mesos d’intens treball. S’ha dut a terme a la UOC en paral·lel a tres universitats subsaharianes (Maseno University en Kenya, Makerere University a Uganda i en l’Open University de Tanzània) de març a juny de 2020. L’objectiu ha estat implementar i validar el ePortfolio codissenyat durant el projecte EPICA per augmentar la visibilitat de les competències d’ocupabilitat (employability skills) dels futurs graduats.

En el pilot de la UOC han participat Lourdes Guàrdia com a responsable UOC del projecte EPICA, Marcelo Maina com a coordinador i les investigadores Federica Mancini i Sandrine Albert, tots ells del grup de recerca Edul@b, així com els professors responsables de l’assignatura de TFM del màster universitari en Educació i TIC (e-learning) Montse Roca i Iolanda García, tres professors col·laboradors, Josep Torrents, Laia Grau i Denisse López, vint-i-vuit estudiants i set ocupadors.

Metodologia del pilot EPICA

La metodologia dissenyada a la UOC per a l’estudi s’ha basat en tres exitoses iniciatives com a principals fonts d’inspiració: les Credencials de pràctica professional de la Universitat de Deakin, el projecte UWaterloo de la Universitat de Waterloo (WatCV) i el Comprehensive Learner Rècords del American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers (AACRAO). S’ha cercat la demostració del desenvolupament de les competències d’ocupabilitat de l’estudiant a dos tipus d’audiència, professors/es i potencials ocupadors/es. Els primers s’han encarregat de la seva avaluació des d’una perspectiva acadèmica i els segons han realitzat una valoració general des d’una perspectiva laboral. D’aquesta manera, es pretenia facilitar una continuïtat entre els àmbits acadèmic i laboral i contribuir a reforçar els llaços entre aquests dos sectors.

La metodologia desenvolupada, per tant, es basa en una doble articulació de les competències d’ocupabilitat, entesa com la capacitat d’identificar i saber comunicar les competències desenvolupades d’acord amb un col·lectiu específic.


La primera part ha consistit a identificar i presentar evidències curriculars, extracurriculars i laborals per a demostrar el desenvolupament de la competència al/a la professor/a. Aquestes evidències havien d’acompanyar-se amb una ‘narrativa reflexiva’ en la qual es justifiqués i argumentés el grau de desenvolupament de la competència. L’avaluació de la primera articulació la realitzava el/la professor/a emprant un conjunt de rúbriques adaptades sobre la base de les propostes pel projecte VALUE (Association of American Colleges and Universities) i altres fonts rellevants. Els estudiants que aconseguien demostrar el desenvolupament d’una competència rebien una micro-credencial digital que es feia visible en el seu ePortfolio.

La segona part, dirigida a potencials ocupadors/es, implica l’adaptació del ePortfolio per a aquest públic i l’enregistrament d’un vídeo testimonio basat en STAR (situació, tasca, acció, resultat), un mètode d’entrevista molt utilitzat en els processos de selecció de personal. Els/les ocupadors/es que van participar en el pilot havien de valorar si l’ePortfolio i els continguts presentats evidenciaven un desenvolupament de competències concordes amb les expectatives d’un lloc de treball o professional. Els estudiants que mostraven un potencial excel·lent en aquest exercici rebien una recomanació escrita pel/la ocupador/a al seu ePortfolio.

La implementació del pilot a la UOC

A la UOC, el projecte es va implementar al màster universitari en Educació i TIC (e-learning). La selecció d’aquest programa es va basar en tres factors: la seva rellevància dins i fora de la universitat, el seu enfocament en l’educació digital i el perfil diversificat dels seus participants.

Aula virtual de l'assignatura
L’aula virtual de l’assignatura

El pilot es va dur a terme al campus virtual de la UOC i es va integrar en l’assignatura “Treball Final de Màster” (TFM) en considerar-se el colofó que culmina el procés de formació i que, per tant, recull el resultat del desenvolupament del conjunt de les competències del programa. Per a això, es va crear una activitat independent anomenada “El meu desenvolupament competencial” (MDC). A través d’aquesta activitat, els estudiants, guiats per tres professors/es, van poder fonamentar i reflexionar sobre el desenvolupament de quatre competències seleccionades durant el projecte per la seva rellevància per a l’ocupabilitat: “pensament creatiu”, “resolució de problemes”, “comunicació i competències interpersonals” i “competència digital”.

Els docents, amb una llarga experiència en tecnologia educativa i innovació i l’ús d’un enfocament basat en competències, es van familiaritzar amb la metodologia i l’ePortfolio EPICA a través d’un curs d’autoformació en Moodle i d’una sèrie de materials de suport (manuals, guies i tutorials il·lustrats) ideats i creats per l’equip de la UOC. Els materials es van adaptar al context de la nostra universitat a partir dels recursos genèrics del Employability Skills Kit elaborat per a les universitats participants en el projecte.

Es va comptar amb la participació de vint-i-vuit estudiants i graduats del màster. A cada docent li va ser assignat un grup de participants. La interacció entre ells es va dur a terme a través del fòrum disponible en l’espai virtual i d’una funcionalitat específica integrada en l’ePortfolio per a la comunicació entre usuaris. Cada competència es va avaluar amb una rúbrica específica a la qual els estudiants podien accedir en tot moment.

També es va involucrar a set ocupadors, seleccionats en funció del seu càrrec i especialització professional d’acord amb el perfil de formació del màster així com de la seva experiència en processos de selecció i contractació de personal.

Els ocupadors es van mostrar molt interessats a participar en aquesta experiència per saber si l’ePortfolio podia efectivament representar una eina eficaç per a avaluar a un candidat i tenir una visió més autèntica del seu potencial que la que ofereixen els procediments habituals.

Al final, els participants van rebre un certificat de participació.

L’èxit de l’experiència realitzada

Aquest assaig ha motivat estudiants, professors i ocupadors a treballar conjuntament en una experiència innovadora. L’enfocament de col·laboració adoptat per la metodologia ha aconseguit involucrar tots els actors interessats en l’ocupabilitat dels graduats amb la finalitat de promoure l’ús de l’ePortfolio com una eina de transició entre el context acadèmic i l’esfera professional.

Els testimonis facilitats per alguns dels participants en el pilot demostren el valor d’aquesta experiència des de diferents perspectives:

“Poder participar en un projecte com aquest ha significat tot un repte tant a nivell personal com acadèmic. El projecte partia d’una base molt motivadora: avaluar les competències d’ocupabilitat dels alumnes en relació a la formació reglada d’un màster.

Entre els aspectes més innovadors està el poder llegir evidències dins d’una narrativa reflexiva en la qual s’aporta un punt de vista diferent que relaciona contextos on poder localitzar les competències, tant en entorns educatius, formatius i laborals.”

Laia Grau, professora UOC en el pilot d’EPICA

“L’ePortfolio em va fer conscient de l’adquisició de competències com la comunicativa, essencials per a la majoria de feines, ja que és fonamental desenvolupar l’habilitat de comunicar-se de la forma adequada en el teu entorn laboral i educatiu. La utilització d’un llenguatge adequat i d’una actitud assertiva és clau per a crear un ambient laboral confortable.”

Mari Carmen Verdión, estudiant en el pilot de EPICA

“La sensació després de consultar el primer portafoli va ser fantàstica. El poder disposar d’aquest portafoli dels candidats ens facilitaria moltíssim la nostra labor de preselecció. D’una manera molt ràpida permet fer-nos una idea més completa de com és el candidat, que a més de demostrar els seus dots comunicatius a través del vídeo de presentació és capaç de reflectir un alt grau de reflexió sobre els seus aprenentatges competencials. Tot això motiva a navegar pels seus portafolios per a conèixer més detalls sobre ells”.

G. Morales, membre de l’equip directiu d’un centre educatiu i dissenyadora instruccional

EPICA Initiative
Logo del projecte Epica

El pilot també ha permès destacar el potencial de la metodologia desenvolupada i el seu impacte en la qualitat del programa. Així mateix, ha permès als estudiants prendre consciència del desenvolupament de les seves competències i a mirar la seva trajectòria acadèmica, no sols en termes de coneixements específics circumscrits a una assignatura en particular, sinó també en termes de competències transferibles, que una vegada desenvolupades puguin ser aplicades professionalment.

La participació en aquesta experiència, d’altra banda, ha ajudat a identificar possibles punts de millora. Entre ells, seria convenient reforçar la reflexió i articulació de les competències, realitzar un disseny d’activitats i d’avaluació atenent de manera específica al desenvolupament de les competències d’ocupabilitat i integrar un conjunt de tecnologies per al seguiment del progrés i resultat dels estudiants al llarg del programa.

Amb l’objectiu d’aprofitar els resultats de l’experiència realitzada i valorar la possibilitat d’implementar la metodologia en diferents programes de la UOC, s’ha creat un grup de treball intern en el qual participa el centre de desenvolupament i innovació de la UOC i diversos membres de la facultat. El grup està treballant amb el propòsit d’integrar un enfocament curricular més transversal que inclogui l’avaluació progressiva i el seguiment de les competències al llarg del programa. Aquest enfocament curricular es combinarà amb l’enfocament proposat pel projecte EPICA, amb l’objectiu de crear una continuïtat amb el sector professional i els seus principals actors.

L’equip involucrat en el pilot expressa el seu més sincer agraïment a tots els col·laboradors que van fer possible el desenvolupament d’aquesta experiència gratificant i enriquidora.

(Visited 8 times, 1 visits today)
Autors / Autores
Investigadora del grup de recerca Edul@b de la UOC.
Comentaris
Deixa un comentari