El grup de recerca Edul@ab participa al projecte d’E-learning Erasmus+ AMED a les Maldives

28 maig, 2019

El 26 de març es va celebrar la cerimònia d’inici del projecte AMED ‘Avançant l’educació superior a les Maldives mitjançant el desenvolupament de l’E-learning’, a la Universitat Nacional de les Maldives (MNU). Un projecte que ja havia començat al gener del 2019, però que ara s’ha oficialitzat amb un acte que va comptar amb la presència de mitjans de comunicació nacionals, autoritats de la Universitat Nacional de Maldives i membres de la comunitat universitària, i els representants dels socis del projecte: la Facultat d’Organització i Informàtica de la Universitat de Zagreb com a coordinadors, la Xarxa Acadèmica i de Recerca Croata (CARNET), i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) representada pel professor Marcelo Maina i les professores Nati Cabrera i Lourdes Guàrdia dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, i del grup de recerca Edul@b.

Un projecte d’educació innovadora en aprenentatge virtual

El projecte AMED està aprovat pel programa de la UE Erasmus+ ‘Strengthening capacities in high education in Key activities 2 (Cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques), i té com a objectiu donar suport a la modernització, l’accessibilitat i la internacionalització de l’educació superior a les Maldives, millorant el nivell de competències i habilitats dels professors universitaris mitjançant el desenvolupament de programes educatius nous i innovadors en l’àmbit de l’E-learning.

Universitat Nacional de les Maldives (MNU)
Universitat Nacional de les Maldives

Els objectius específics del projecte es focalitzen en tres aspectes principals:

– Donar suport a la modernització, l’accessibilitat i la internacionalització de l’educació superior a les Maldives, millorant el nivell de competències i habilitats dels professors universitaris mitjançant el desenvolupament d’un programa educatiu nou i innovador en el camp de l’aprenentatge virtualEstablir un marc institucional per a l’aprenentatge virtual a la Universitat Nacional de Maldives mitjançant la formació del personal, la millora de la infraestructura tecnològica i la (re)organització de departaments que donin suport a l’E-learning.

Promocionar noves formes d’ensenyament i aprenentatge a les Maldives, especialment l’ús estratègic d’un aprenentatge obert i flexible, l’aprenentatge permanent, la mobilitat virtual, els recursos educatius oberts i una millor explotació del potencial de les TIC mitjançant la sensibilització, el suport al lideratge, la involucració dels primers usuaris i el desenvolupament d’una comunitat de la pràctica.

– La UOC és responsable de liderar la co-creació d’un programa de formació per al desenvolupament professional de professors i líders de la Universitat Nacional de les Maldives. Aquest programa constitueix un dels eixos fonamentals per a ajudar a construir la capacitació  (capacity building) que permeti la implementació d’una estratègia institucional d’E-learning de qualitat i d’acord amb les necessitats socials i educatives locals.

L’excel·lència en E-learning

Per contextualitzar una mica més els resultats del projecte, és important destacar que la MNU va ser establerta com a universitat per llei el 15 de febrer de 2011. Abans de convertir-se en universitat, era conegut com a Col·legi d’educació superior de les Maldives, establert el 1973. Actualment, la MNU té nou facultats i escoles universitàries i tres centres, i disposa de quatre campus diferents distribuïts per les illes més poblades.

Nati Cabrera, Marcelo Maina i Lourdes Guàrdia
A la dreta, Nati Cabrera, Marcelo Maina i Lourdes Guàrdia

Les característiques esmentades i el pla estratègic adreçat a oferir programes universitaris més accessibles per a tothom i aprofitar les TIC com a institució educativa innovadora són els principals motius pels quals la MNU va decidir afrontar aquest projecte en col·laboració amb socis europeus reconeguts per la seva excel·lència en E-learning.

Després de la posada en marxa del projecte aquest març, el consorci dels socis del projecte en ple es reunirà a Barcelona, a la UOC, el novembre del 2019. El projecte AMED està previst que  finalitzi el gener de 2022 i compta amb un pressupost total de 720.592,00 €.

(Visited 13 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Editora i redactora de continguts dels Estudis