El futur de la competència digital crítica: escenaris d’avui i de demà 

17 maig, 2022
alfabetitzacio-digital-critica

En el marc del projecte DETECT, organitzat des del grup de recerca Edul@b de la UOC, es va dur a terme, durant el mes passat, tres sessions en format taller sobre “L’avaluació de l’Alfabetització Digital Crítica”, “Data Storytelling” i “Ecologies d’aprenentatge”. Els recercaires de la UOC que formen part d’aquest projecte són Juliana Raffaghelli, Teresa Romeu, Marc Romero i Dèlia Español.

D’acord amb els recursos creats en el projecte DETECT, i que van servir de discussió inicial, es van identificar escenaris de futur que requereixen una competència digital crítica per part del professorat i per extensió dels centres educatius. La finalitat d’aquest panell va ser aterrar els productes del projecte en el context català.

Aquesta activitat està emmarcada en les accions que el mateix DETECT desenvolupa (Learning, Teaching and Training Activity) essent la darrera activitat de disseminació del projecte

Amb l’objectiu d’obtenir una visió transversal i diversa de la temàtica, hi van participar panelistes amb diferents rols dins de la comunitat educativa: 

Sandra Entrena
Biòloga i educadora per vocació ha estat sempre Interessada a millorar l’experiència d’aprenentatge dels alumnes. Centrada en el desenvolupament de matèries STEAM sense biaix de gènere, context sociocultural o econòmic. Actualment, és directora de l’Escola Virolai de Barcelona i professora associada de la Universitat de Barcelona.
Azu Vázquez
Docent amb més de vint anys d’experiència a diversos nivells educatius, des d’educació infantil a superior. Es va doctorar en educació i TIC. Actualment coordinadora de projectes de digitalització i transformació educativa a Escola21, vicepresidenta de l’Associació Espiral, Educació i Tecnologia i professora col·laboradora del Màster en Educació i TIC de la UOC.
Enric Masdeu
Mestre i Llicenciat en Ciències de l’Educació. Postgrau en Innovació educativa i Doctor en Ciències de l’Educació. Director de l’Institut Escola Joan Ardèvol de Cambrils. És especialista en tecnologies de la informació i el coneixement aplicades a l’ensenyament-aprenentatge i la gestió de centres educatius. Professor col·laborador del Màster en Educació i TIC de la UOC i coordinador de jornades de formació i formador d’equips directius en temes relacionats amb la gestió del centre i el lideratge pedagògic.
Ramon Barlam
Professor de català, especialitzat en l’ús educatiu de les TIC i en l’atenció a la diversitat a l’ESO. En l’actualitat, treballa a l’Institut Cal Gravat de Manresa. Un dels impulsors a Catalunya de la xarxa iEARN que, des de 1988, impulsa projectes telemàtics cooperatius entre centres educatius d’arreu del món. Ha participat en diferents formacions sobre TIC en la docència arreu del món,

En aquest panell es van tractar entre d’altres temes:

 • Noves oportunitats i reptes que comporta l’accés a les tecnologies digitals i les xarxes socials
 • Alfabetització digital per als educadors
 • Millora de la disposició crítica del professorat i el seu domini de les eines digitals
 • Competències transferibles en diversos contextos digitals
 • Pràctiques digitals quotidianes.

Els recursos creats en el marc del projecte que van servir per a la discussió dels panelistes:

L’activitat es va desenvolupar al voltant de les següents qüestions:

 1. Quins són els aspectes més crítics relacionats amb l’ús de les tecnologies en el nostre temps i quins són els reptes d’aprenentatge professional dels educadors en aquest sentit?
 2. Es poden integrar d’alguna manera els recursos del projecte DETECT a les vostres idees i projectes educatius?
 3. Quins altres recursos, materials i espais proposeu per al desenvolupament professional del professorat cap a l’alfabetització digital crítica?

Podeu escoltar la discussió que es va dur a terme en el següent vídeo.

Una de les conclusions principals que es van extreure del panell va ser que al professorat li calen més espais per reflexionar sobre els problemes quotidians de l’ús de les tecnologies. La generació de més espais per al professorat per reflexionar sobre les implicacions pràctiques, metodològiques i polítiques de l’ús de la tecnologia a les aules podria reduir el seu l’aïllament al voltant d’aquest tema. Una possible solució davant d’aquesta situació és incrementar el diàleg entre la universitat i l’escola, de tal manera que el coneixement generat en la recerca es transfereixi a la pràctica educativa. Davant aquesta necessitat de reflexió, es va generar una nova pregunta: Tenim alternatives a les tecnologies existents?

En definitiva es van donar resposta a alguns interrogants i es van generar de nous que, ben segur, ajudaran a l’aplicació d’una perspectiva crítica de les tecnologies digitals en l’àmbit educatiu.

Posterior a aquest acte es van presentar els següents tallers, per enfortir el professionalisme dels docents al voltant de la Competència Digital Crítica:

 • L’avaluació de l’Alfabetització Digital Crítica
 • Data Storytelling
 • Ecologies d’aprenentatge

Fomentar l’alfabetització digital crítica des de la praxi

El primer taller sobre “L’avaluació de l’Alfabetització Digital Crítica” fou adreçat a preparar escenaris d’avaluació i rúbriques com a estratègia en relació amb un context més ampli de competència digital. Es va focalitzar en com es pot utilitzar l’avaluació com a mecanisme per ajudar l’alumne a comprendre millor el seu propi progrés i a la vegada intentar entendre com una activitat d’avaluació ben dissenyada podria conduir al desenvolupament del futur de l’alumnat en una etapa educativa posterior. Aquest taller fou coordinat per Darren Mundy de la Universitat de Hull i Dèlia Español de la UOC.

El segon taller sobre “Data Storytelling” va permetre fomentar la consciència en l’ús de les dades presents en el dia a dia. Es va tractar la necessitat de capacitar a les persones per ser lectores crítiques de dades, tenint en compte que, habitualment, quan es reben dades aquestes es troben en brut, com ara taules amb números, per la qual cosa aquesta capacitació forma part l’alfabetització de dades que esdevé imprescindible avui en dia. El més rellevant és que podem emprar les dades per comunicar idees, cosa que és habitual en diversos tipus de textos mitjançant l’ús de gràfics i representacions estadístiques. Però transformar les dades en comunicació visual és només una part de la imatge, l’altra és implicar el nostre públic amb una narració. Aleshores, el lector i el comunicador poden convertir-se en narradors de dades. Aquest taller va ser coordinat per José Luís Touron de l’Escola Virolai i Juliana Raffaghelli de la UOC.

Per últim, es va dur a terme el taller “Ecologies de l’aprenentatge”. El concepte d’Ecologies d’aprenentatge pretén abordar la situació en què l’aprenentatge es produeix en diversos contextos de la vida i especialment més enllà de l’educació formal. L’abundància de recursos a la web oberta i social ha creat oportunitats d’aprenentatge sense precedents. Les noves formes d’aprenentatge han posat èmfasi en atributs com ara “complex”, “autoorganitzat”, “connectat” i “adaptatiu”, on es destaca la llibertat d’elecció de l’aprenent. A més, la possibilitat de combinar activitats digitals amb activitats presencials ha portat a la hibridació de contextos d’aprenentatge, on els aprenents experimenten una mena de “contínuum” mentre busquen recursos, desenvolupen relacions i es dediquen a activitats que els ajudin a aconseguir els seus objectius d’aprenentatge conscient. Més enllà de la part conceptual en el taller, es van compartir idees per desplegar ecologies de l’aprenentatge permanent a l’escola per tal de donar suport a l’alfabetització digital crítica del professorat i alumnat. Aquest taller va ser coordinat per Teresa Romeu i Marc Romero de la UOC.

Els tallers plantejats incorporen, des d’una perspectiva pràctica, tres dels elements més representatius de la Competència Digital Crítica, així com l’aplicació dels productes resultants del projecte de recerca DETECT.

(Visited 35 times, 1 visits today)
Autors / Autores
Doctor en Pedagogia en l’especialitat de Tecnologia Educativa per la Universitat Rovira i Virgili (2008). Màster en Societat de la Informació i Disseny d’entorns virtuals d’aprenentatge (URV). Professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació i director del Programa Competències Digitals (CTIC). També és investigador del grup de recerca en TIC i Educació Edul@b.
Doctora en Societat de la informació i el Coneixement per la UOC. Professora agregada dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de l'Àmbit de la Competència Digital de la UOC. Investigadora del grup de recerca Edul@b. Coordina la formació inicial del nou professorat que s'incorpora a la UOC.
Llicenciada en Enginyeria Industrial per UPC i Màster en Educació i TIC per la UOC. És una professora experta en STEAM, amb una experiència creixent en l'àmbit de l'aprenentatge millorat tecnològic a l'escola.  Actualment, exerceix com a ajudant de recerca en diversos projectes Erasmus+ sobre competències digitals del professorat.
Comentaris
Deixa un comentari