Sector audiovisual

26 d'agost de 2015

La globalització i les TIC han generat un canvi exponencial en les indústries culturals. El sector audiovisual no ha estat un excepció i per tant el consum, la producció i la distribució de productes audiovisuals s’han transformat considerablement.

Aquesta assignatura del Màster de Gestió Cultural UOC-UdG té l’objectiu de donar els coneixements necessaris per entendre els canvis i les transformacions generades en el sector audiovisual, aproximar-se als nous paradigmes dels seus processos de creació, producció i distribució. Per aconseguir aquest objectiu ens centrem bàsicament en dos aspectes; (1) la relació del sector i el context social, polític i cultural en què es troba actualment, (2) i la intensa i variable influència que aquest sector te tant de les tecnologies de la informació i la comunicació, com de la globalització. Els materials que es fan servir en aquesta assignatura són una recopilació d’articles tant científics com de divulgació que ens permeten mantenir actualitzats els continguts. Així com també es complementen amb referències, vídeos, blogs i altres recursos que apropen a l’estudiant als debats d’actualitat.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari