Les polítiques culturals: configuració i desenvolupament

20 de juliol de 2015

CATALÀ

Les polítiques culturals configuren el marc d’acció en el qual els gestors culturals es desenvolupen sigui quin sigui el seu nivell d’intervenció. El seu coneixement i consideració és fonamental per al desenvolupament d’una bona pràctica professional.

L’assignatura Les polítiques culturals: configuració i desenvolupament proposa un recorregut per les polítiques culturals en un sentit general i des d’una perspectiva històrica, començant per les definicions i la reflexió sobre el que s’entén per cultura en el marc dels estudis culturals, i el que entenem per polítiques públiques específicament dedicades a la cultura com a marc d’acció de la gestió cultural. A partir d’aquesta introducció, l’assignatura obligatòria del nou Màster de Gestió Cultural UOC-UdG se centra en la definició de les polítiques culturals d’àmbit estatal o nacional aterrant finalment en les polítiques culturals de proximitat, és a dir, en les polítiques culturals locals on veurem referents com les agendes 21 de la cultura.

Aquesta assignatura ha estat dissenyada per Alfons Martinell i Gemma Carbó, director honorífic i directora de la Càtedra UNESCO de Politiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona. Reculll així l’experiència de treball de molts anys d’aquesta càtedra en la formació en Gestió i Polítiques culturals a Catalunya i a Llatinoamèrica.

Els consultors, Jordi Baltà i Jordi Pascual són per altra banda, experts professionals en la gestió cultural local i en les polítiques culturals internacionals.


CASTELLANO
Las políticas culturales configuran el marco de acción en el que los gestores culturales se desarrollan sea cual sea su nivel de intervención. Su conocimiento y consideración es fundamental para el desarrollo de una buena práctica profesional

La asignatura Las políticas culturales: configuración y desarrollo propone un recorrido por las políticas culturales en un sentido general y desde una perspectiva histórica, empezando por las definiciones y la reflexión sobre lo que se entiende por cultura en el marco de los estudios culturales , y lo que entendemos por políticas públicas específicamente dedicadas a la cultura como marco de acción de la gestión cultural. A partir de esta introducción, la asignatura obligatoria del nuevo Máster de Gestión Cultural UOC-UdG se centra en la definición de las políticas culturales de ámbito estatal o nacional aterrizando finalmente en las políticas culturales de proximidad, es decir, en las políticas culturales locales donde veremos referentes como las agendas 21 de la cultura.

Esta asignatura ha sido diseñada por Alfons Martinell y Gemma Carbó, director honorífico y directora de la Cátedra UNESCO de Políticas Culturales y Cooperación de la Universidad de Girona. Recoge así la experiencia de trabajo de muchos años de esta cátedra en la formación en Gestión y Políticas culturales en Cataluña y en Latinoamérica.

Los consultores, Jordi Baltà y Jordi Pascual son por otra parte, expertos profesionales en la gestión cultural local y en las políticas culturales internacionales.

 

(Visited 161 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari