El museu a casa 2.0 – Margot Lovejoy: Parthenia

15 de desembre de 2023

El projecte Parthenia de Margot Lovejoy és un monument a les víctimes de la violència domèstica que l’equipara als monuments d’una guerra global: ¿per què, si hi ha una tomba al soldat desconegut, no n’hi ha cap a les víctimes de la violència domèstica, a la dona desconeguda?

Margot Lovejoy: Parthenia  11:12

Es constitueix com una base de dades pública per a tota aquella persona que vulgui deixar la seva història sobre violència domèstica (mantenint l’anonimat o no) i s’estructura en una interfície que comença preguntant-nos si hem estat víctimes de violència domèstica i que tot seguit planteja, segons la nostra resposta, un recorregut o un altre (com a participant i narrador de la nostra història o com a espectador de les històries dels altres).

Parthenia demostra la possibilitat subversiva d’Internet per a publicar allò considerat invisible, normal i privat en les relacions domèstiques home-dona, i visibilitza el maltractament silenciós a les dones mitjançant una base de dades pública oberta a qualsevol persona que vulgui deixar la seva història sobre violència domèstica.

Parthenia es una manera de donar testimoni d’aquesta situació mitjançant l’arxiu i la desprivatització de les històries de les dones maltractades, i de reivindicar-les com a víctimes d’un conflicte mundial independent de cultures, edats i economies.

El treball en xarxa Parthenia visibilitza i vocifera el maltractament silenciós a les dones mitjançant la conversió de proposta artística en absoluta i radical proposta política.

Joan Campàs i Montaner

(Visited 9 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari