Blog de la Xarxa d'extreballadores i extreballadors de la UOC

Consell d’extreballadors/es

El Consell assessor d’extreballadores i extreballadors de la UOC és l’òrgan de deliberació, consulta i assessorament que permet els extreballadors donar l’opinió sobre els temes que la UOC li pugui requerir.

Es va constituir el dia 11 d’abril de 2018 i està format principalment per persones que han format part de l’alta direcció de la Universitat.

Es reuneix periòdicament amb el Consell de Direcció de la UOC per assessorar-lo en els temes que es proposen en cada moment. Fins ara s’han abordat diversos aspectes relacionats amb el pla estratègic de la universitat i projectes singulars, amb el següent calendari de reunions:

 • 11/04/2018 – Què ha de ser la UOC del futur? Ponent: Josep A. Planell
 • 03/07/2018 – Subpla estratègic Be UOC. Ponent: Antoni Cahner
 • 21/11/2018 – Subpla estratègic Next UOC. Ponent: Carles Sigalés
 • 06/03/2019 – Subpla estratègic Global UOC. Ponents: Pastora Martínez i Gemma Xarles
 • 26/11/2019 – Nou vicerectorat de Competitivitat i Ocupabilitat. Ponent: Àngels Fitó
 • 12/02/2020 – Subpla estratègic UOC R&I. Ponent: Marta Aymerich
 • 11/02/2021 – Pla TIC UOC. Ponent: Emili Rubió
 • 13/05/2021 – Hac Te, Hub d’Art, Ciència i Tecnologia. Ponents: Joan Fuster i Pau Alsina
 • 01/12/2021 – De la vocació professionalitzadora a l’orientació professionalitzadora. Ponents: Àngels Fitó i Carme Pagès
 • 23/03/2022 – Desenvolupament corporatiu. Ponent: Inés Teresa Palacio
 • 22/09/2022 – Pla estratègic 2022-25. Ponent: Marta Aymerich
 • 14/02/2023 – Balanç etapa 2017-2023 de la Xarxa d’extreballadors/es. Ponents: gestora de la Xarxa

És un òrgan de gran valor perquè permet a l’actual direcció cercar el contrast i l’opinió amb persones que coneixen bé la UOC, però que aporten una perspectiva diferent i que poden ajudar en l’estratègia i visió de la universitat.

Actualment, formen part del Consell d’extreballadores i extreballadors de la UOC: Gabriel Ferraté, Claudi Alsina, José Mª Añón, Mireia Armengol, Joaquim Bisbal, Josep Coll, Meritxell Chaves, Pauline Ernest, Carles Esquerré, Begoña Gros, Rafael Macau, Francesc Noguera, Francesc Pedró, Genís Roca, Mariona Sanz, Gemma Segura, Llorenç Valverde i Francesc Vallverdú.

(Visited 49 times, 1 visits today)