Blog de la Xarxa d'extreballadores i extreballadors de la UOC

Ser-ne membre

Poden ser membres de la Xarxa d’extreballadores i extreballadors de la UOC aquelles persones que hagin format part de l’equip propi de la UOC, havent mantingut una relació laboral amb una durada de, com a mínim 12 mesos, ja sigui de manera ininterrompuda, o bé sumant els diversos períodes contractuals.

Els membres de la xarxa tenen els drets següents:
– Formar part de les activitats que organitzi la xarxa en el compliment de les seves finalitats.
– Gaudir dels avantatges i beneficis que la xarxa pugui obtenir.
– Rebre informació sobre les activitats realitzades per la Universitat i les organitzades per la xarxa.
– Accedir als diferents serveis de la Universitat en les condicions que correspongui.
– Disposar d’un espai dins del Campus Virtual de la Universitat.
– Qualsevol altre que s’estableixi.

Els membres de la xarxa tenen els deures següents:
– Col·laborar amb la xarxa en el compliment dels objectius i finalitats establerts.
– Qualsevol altre que s’acordi per al bon funcionament de la xarxa.

La condició de membre de la xarxa es perdrà per alguna de les causes següents:
– Per renúncia voluntària.
– Per incorporar-se de nou com a treballador o treballadora de la UOC o d’alguna de les empreses del grup.
– Per accions que puguin danyar el prestigi i/o els interessos de la UOC.

Si has estat treballador/a de l’equip propi de la UOC en un període mínim d’un any, et convidem a formar-ne part per mitjà de LinkedIn.

Uneix-te al grup de LinkedIn

(Visited 18 times, 1 visits today)