Activitats

ActivitatsEl museu a casa 2.0

El museu a casa 2.0 – Shelley Jackson: My body

My body, un hipertext semi-autobiogràfic que combina text i imatge en una exploració del cos, utilitza el formulari d’hipertext HTML per revitalitzar el gènere de les memòries. A mesura que el lector selecciona imatges dibuixades de parts[…]

ActivitatsEl museu a casa 2.0

El museu a casa 2.0 – Daniel García Andújar: Technologies to the People

Partint de la constatació que les noves tecnologies de la comunicació estan transformant la nostra experiència quotidiana, crea una ficció amb l’objectiu de fer-nos prendre consciència de la realitat que ens envolta i del engany[…]

ActivitatsEl museu a casa 2.0

El museu a casa 2.0 – Stanza (Steve Tanza): The Central City

The Central City és un projecte de net.art i una instal·lació basat en una col·lecció d’entorns urbans interconnectats, creats per mitjà de procediments generatius que segueix evolucionant i permet als usuaris diversos graus d’interacció. És[…]

ActivitatsEl museu a casa 2.0

El museu a casa 2.0 – Susanne Berkenheger: Zeit für die bombe  

La teoria hipertextual, vinculada al postmodernisme, s’ha fonamentat en una falsa oposició de l’hipertext i el llibre imprès, i una identificació d’aquest darrer amb tots els trets negatius de la cultura passada i present. Les[…]

ActivitatsEl museu a casa 2.0Sin categoría

El museu a casa 2.0 – Victoria Vesna: Bodies INCorporated

Bodies INCOrporated és una obra que sorgeix de les respostes que Vesna va obtenir d’un formulari que va passar als assistents a l’exposició Virtual Concrete en el qual els demanava quin tipus de cos els[…]