La transformació digital en l’educació: la revolució de les TIC

4 novembre, 2020
transformación digital en la educación Foto: Annie Spratt en Unsplash

Tot i que fa ja dècades que les noves tecnologies van irrompre a les aules del nostre país, encara no s’ha dotat els centres de la infraestructura ni la formació necessària per treure el màxim rendiment de les eines digitals. I és que tot i els nombrosos estudis que demostren els beneficis de l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en els processos d’aprenentatge, les administracions no acaben d’apostar de forma decidida per la transformació digital en l’educació. Es posen en marxa iniciatives que no acaben de provocar un impacte més generalitzat i per a tots els nivells i contextos educatius.

Al llarg dels últims anys, ja s’han anat generant models d’ensenyament que es recolzen cada vegada més en l’ús de la tecnologia tendint a la hibridació, així com models d’educació a distància més evolucionats que conceben el seu enfocament com un model educatiu en línia íntegrament. Ara, amb el confinament i l’auge de les eines de comunicació digital, el debat sobre el valor de les tecnologies en els processos pedagògics torna a estar al centre de la comunitat educativa.

Què són les tecnologies de la informació i la comunicació o TIC?

Abans d’analitzar els riscos i possibilitats de les noves tecnologies en el context educatiu, hem d’aclarir què són les tecnologies de la informació i comunicació. Quan parlem de TIC ens referim a aquelles tecnologies que es deriven de tres mitjans diferents: la informàtica, la microelectrònica i les telecomunicacions. Però sens dubte, les més significatives són les que connecten aquestes tres tecnologies per generar nous contextos comunicatius.

Encara que el concepte de tecnologia de la informació i comunicació abasta múltiples dispositius (la televisió, el telèfon, el vídeo), en la societat actual els mitjans més utilitzats per a múltiples activitats, són els ordinadors i els dispositius mòbils. I al seu torn, Internet s’ha convertit, indiscutiblement, en el principal canal de comunicació a nivell global.

Quin és l’impacte de les TIC en els processos educatius?

L’impacte de les TIC en l’àmbit educatiu és un dels majors canvis que ha viscut el sector de l’ensenyament en les últimes dècades. L’ús d’Internet en moltes activitats d’aprenentatge ofereix una infinitat de recursos i possibilitats pedagògiques que encara no han estat explorades prou.

El context actual ens ofereix una oportunitat única per valorar l’impacte de les tecnologies. Per això, hem d’aprofitar la influència de les tecnologies i la comunicació en els joves per organitzar el currículum escolar d’una manera més dinàmica, transversal i col·laborativa. Aquestes són algunes de les possibilitats educatives que ens ofereixen:

 • La transformació digital en l’educació és un pas fonamental per adquirir unes competències digitals que són essencials en el món laboral.
 • Amb les eines que ofereixen les TIC es poden desenvolupar activitats d’aprenentatge interactives, participatives i que simulin contextos reals.
 • Les TIC, ben utilitzades, poden tambén ajudar a desenvolupar un aprenentatge més socio-constructiu: més centrat en l’alumne i en el seu procés d’aprenentatge que en una mera transmissió de continguts.

El context educatiu ja no es limita a l’espai físic de les aules, s’amplifica de manera significativa trencant les barreres, no només de l’espai, sinó també del temps. Per això, docents i alumnes estan adoptant nous rols i posant en pràctica noves formes de relacionar-se, establint comunicacions interpersonals virtuals. Si volem que la pràctica educativa evolucioni al ritme que imposen els canvis socials, és important que administracions i institucions reconeguin l’impacte de les tecnologies i apostin definitivament per la transformació digital en l’educació.

La transformació digital en l’educació superior

Al contrari del que es pot pensar, la transformació digital a l’educació també és un compte pendent de l’ensenyament superior. La Universitat de Stanford ha fet un estudi sobre l’impacte del model d’educació en línia que va posar en marxa el curs passat arran de la pandèmia. L’estudi reflecteix que alguns dels aspectes que més han dificultat obtenir millors resultats amb aquest nou model d’ensenyament i d’aprenentatge són:

 • El desconeixement del model i de la metodologia a utilitzar.
 • La pèrdua del contacte social presencial entre l’alumnat.
 • L’absència d’espais adequats i habilitats per a l’estudi.

Però en lloc de rebutjar el model, la Universitat de Stanford ha posat en marxa una sèrie de mesures per millorar-lo. En termes generals, aquestes propostes van encaminades a millorar la col·laboració entre tots els actors implicats. I és que és fonamental que les administracions i les institucions es comuniquin, però també les mateixes institucions educatives han d’estar més interconnectades entre elles. De la mateixa manera, professors, estudiants i famílies han de crear xarxes de col·laboració que ampliïn l’entorn educatiu més enllà de l’aula, i que puguin oferir així un suport permanent, una interacció contínua, un intercanvi d’experiències que en definitiva provoquin un major sentiment de comunitat i acompanyament.

Com formar-se en un ús pedagògic de les TIC aplicades a l’educació?

La transformació digital de l’educació està revolucionant l’ensenyament des de moltes perspectives. Queda clar que en el context actual, les TIC ofereixen múltiples possibilitats per millorar els processos d’ensenyament i aprenentatge. Per això, formar-se en l’ús pedagògic de les TIC aplicades a l’educació és una aposta de futur segura.

El màster universitari d’Educació i TIC (E-learning) és un programa online enfocat en l’ús de les TIC amb finalitats educatives. L’objectiu principal d’aquest màster és que els titulats treguin el màxim rendiment de les possibilitats pedagògiques de les tecnologies de la informació i comunicació, buscant la innovació permanent i la millora de la pràctica educativa en un àmbit emergent com és l’e-learning o l’aprenentatge amb mitjans digitals, ja sigui per a models educatius amb suport de les TIC, models híbrids o models completament en línia.

A qui està dirigit i quines són les sortides professionals d’aquest màster?

Tant si encara estàs estudiant, com si ja et dediques professionalment a l’educació, amb aquest màster aconseguiràs ampliar i actualitzar les teves aptituds pedagògiques i tecnològiques. Si t’interessa aplicar les TIC en l’educació, desenvolupar projectes d’aprenentatge virtual i impulsar l’e-learning com a metodologia d’ensenyament i aprenentatge, en aquest programa trobaràs tot el que estàs buscant.

Amb el màster d’Educació i TIC (E-learning) de la UOC, podràs treballar en les següents professions:

 • Docència en línia per a models i contextos educatius mediats per les TIC.
 • Director/a o coordinador/a de projectes d’ensenyament i aprenentatge virtual o híbrid
 • Dissenyador/a tecnopedagògic de recursos i entorns educatius relacionats amb les TIC.
 • Avaluador/a de projectes d’ensenyament i aprenentatge virtual o híbrid
 • Coordinador/a de programes, cursos i assignatures basades en l’ús de les TIC.
 • Coordinador/a de producció de recursos pedagògics digitals.
 • Tècnic/a en qualitat de l’ensenyament i aprenentatge virtual o en línia.
 • Gestor/a de programes de formació, o d’ensenyament i aprenentatge en línia.
 • Administrador/a d’entorns virtuals per a la formació.

Quin és el paper del professorat en el nou panorama educatiu?

Hi ha qui pensa que l’impacte de les tecnologies de la informació i comunicació acabarà per substituir o desplaçar el professorat, però això no serà així. La transformació digital de l’educació implica una sèrie de noves tasques que són fonamentals per adaptar el procés d’ensenyament i aprenentatge a l’entorn virtual

 • La planificació i organització de la formació per a un context educatiu mediat per la tecnologia.
 • El desenvolupament i la selecció dels recursos d’aprenentatge digitals.
 • El disseny de les activitats d’aprenentatge en línia.
 • L’avaluació dels aprenentatges, tant des del punt de vista del procés com dels resultats i utilitzant eines digitals.

A més d’assumir aquestes tasques, els professors també han de guiar el procés de l’estudiantat i acompanyar-lo d’una forma més personalitzada: no només en les qüestions relatives als aspectes acadèmics, sinó també a nivell emocional. Per a això, els nous professionals de l’educació han de saber com influeix la comunicació en les relacions interpersonals i trobar una nova manera d’enfocar les activitats educatives i de formació.

Tot i la incertesa que genera aquest nou panorama, també és una bona oportunitat per repensar els nostres models d’ensenyament i aprenentatge i no només millorar el sistema educatiu sinó transformar-lo i adaptar-lo a les necessitats d’un context social i professional que ha canviat notablement en aquests últims anys.

 

Article elaborat amb la col·laboració de Lourdes Guàrdia, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació.

 

(Visited 148 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Redactora de cotenidos.
Comentaris
Deixa un comentari