Quina recerca puc fer en el doctorat amb professorat dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació?

12 gener, 2021
doctorat uoc psicologia educació

Tres programes i onze línies de recerca configuren les diferents opcions per cursar el doctorat als Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC el curs vinent

Fins al 12 de febrer de 2021 està obert el període de sol·licitud d’admissió als programes de doctorat de la UOC per a començar el curs 2021/22.

Si et planteges realitzar el doctorat en els àmbits de l’educació, la psicologia o la intervenció social, t’informem que el professorat dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació participa en tres programes: Educació i TIC (e-learning), Societat de la Informació i el Coneixement, i Salut i Psicologia, cada un amb diferents línies de recerca.

Pel que fa al programa de doctorat d’Educació i TIC (e-learning), aquest ofereix l’opció d’elaborar tesis doctorals en el marc dels projectes de recerca que s’ajusten a les següents quatre línies de recerca i temàtiques associades:

Ensenyament i processos d’aprenentatge i resultats en educació en línia

Característiques i naturalesa de la retroalimentació i el seu impacte en l’aprenentatge dels estudiants, amb la Dra. Anna Espasa, la Dra. Teresa Guasch i la Dra. Rosa Mayordomo del grup de recerca Feed2Learn.

Reptes per a una gestió sostenible i organització en l’educació en línia

– Usos educatius de les TIC i el seu impacte en les institucions d’educació superior, amb el Dr. Josep M. Duart.

 Integració estratègica de les TIC per prevenir i superar la pobresa en els processos d’aprenentatge, amb el Dr. Sergi Fàbregues.

Tecnologies per donar suport a l’ensenyament i l’aprenentatge

Ensenyar i aprendre habilitats bàsiques mitjançant tecnologia complexa a l’escola, amb el Dr. Toni Badia i la Dra. Lorena Becerril Balín.

Aspectes ètics en les TIC, amb la Dra. Adriana Ornellas

– Tecnologia per aprendre a llegir, amb el Dr. Llorenç Andreu Barrachina del GRECIL Research Group.

– Avaluació electrònica i retroalimentació automàtica en cursos de programació en línia, amb la Dra. Anna Espasa, la Dra. Teresa Guasch i la Dra. Rosa Mayordomo del grup de recerca Feed2Learn.

Educació en línia flexible i oberta

– Disseny i avaluació en entorns d’aprenentatge i docència en línia amb el suport d’eines socials i col·laboratives, amb la Dra. Adriana Ornellas.

– Aprenentatge d’adults grans i TIC, amb la Dra. Eulàlia Hernández Encuentra i la Dra. Modesta Pousada Fernández, del PSINET Research Group.

– Escenaris d’educació oberta i aprenentatge emergent, amb la Dra. Montse Guitert, la Dra. Nati Cabrera, la Dra. Lourdes Guàrdia, el Dr. Marcelo Maina, el Dr. Marc Romero, la Dra. Teresa Romeu, el Dr. Albert Sangrà i la Dra. Juliana Raffaghelli, tots ells del EDUL@B Research Group.

– Desenvolupament professional de professors en l’era digital, amb la Dra. Montse Guitert, la Dra. Nati Cabrera, la Dra. Lourdes Guàrdia, el Dr. Marcelo Maina, el Dr. Marc Romero, la Dra. Teresa Romeu, el Dr. Albert Sangrà i la Dra. Juliana Raffaghelli, tots ells del EDUL@B Research Group.

– Transformant les institucions educatives a través de les TIC i l’educació en línia: lideratge, gestió i qualitat, amb la Dra. Montse Guitert, la Dra. Nati Cabrera, la Dra. Lourdes Guàrdia, el Dr. Marcelo Maina, el Dr. Marc Romero, la Dra. Teresa Romeu, el Dr. Albert Sangrà i la Dra. Juliana Raffaghelli, tots ells del EDUL@B Research Group.

–  Canvis i reptes provocats pels efectes de la COVID en l’àmbit educatiu, amb la Dra. Montse Guitert, la Dra. Nati Cabrera, la Dra. Lourdes Guàrdia, el Dr. Marcelo Maina, el Dr. Marc Romero, la Dra. Teresa Romeu, el Dr. Albert Sangrà i la Dra. Juliana Raffaghelli, tots ells del EDUL@B Research Group.

Aprenentatge autodirigit i en xarxa, comunitats en línia i desenvolupament professional, amb la Dra. Iolanda García

L’aula del futur: disseny i configuració espacial per aprendre per al segle XXI, amb el Dr. Guillermo Bautista.

Centrat en el programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement, aquest ofereix l’opció d’elaborar tesis doctorals en el marc dels projectes de recerca que s’ajusten a les següents línies de recerca i temàtiques associades:

Psicologia, tecnologia i societat 

– Nous models d’ocupació: efectes psicosocials i laborals, amb la Dra. Ana Gálvez Mozo.

– La conciliació laboral i familiar i les seves implicacions de gènere, amb la Dra. Ana Gálvez Mozo.

–  E-working: efectes psicosocials i organitzatius, amb la Dra. Ana Gálvez Mozo.

–  Atenció més que humana en temps de crisi. Estudis socials de tecnologia, edificis i animals com a infraestructures de cura, amb el Dr. Daniel López Gómez.

Cultura, societat i llenguatge

– Diversitat de gènere i ciència de la ciència en equip, amb el Dr. Julio Meneses.

– La bretxa digital de gènere, amb el Dr. Sergi Fàbregues.

– Biaix de gènere i seguiment del comportament, amb el Dr. Julio Meneses.

Finalment, en el programa de doctorat de Salut i Psicologia s’ofereix l’opció d’elaborar tesis doctorals en el marc dels projectes de recerca que s’ajusten a les següents línies de recerca en què participa el professorat dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació:

Cura i salut comunitària

Comunitats solidàries en temps de crisi, amb el Dani López del Grup CareNet.

– Vides precàries i desigualtat social: efectes sociopsicològics, amb la Dra. Ana Gálvez Mozo i la Dra. Elsa Santamaría López del Grup TRAGSO.

– La configuració sociotècnica de les condicions de vida cròniques, amb el Dr. Dani López del grup CareNet.

Models de gènere, salut i socioculturals

– Models de gènere, salut i socioculturals, amb el Dr. Julio Meneses del Grup de recerca GENTIC.

Entorns de treball saludables

– Promoure la resiliència i la competitivitat organitzatives sense oblidar el benestar dels empleats, amb el Dr. Sergi Fábregues i la Dra. Clara Selva Olid.

– Intervencions organitzatives per promoure entorns de treball saludables, amb el Dr. Sergi Fábregues i la Dra. Clara Selva Olid.

– L’estrès al lloc de treball, amb el Dr. Sergi Fábregues i la Dra. Clara Selva Olid.

Trastorns del llenguatge i neurociència

– Trastorns del llenguatge en infants, amb el Dr. Llorenç Andreu Barrachina del GRECIL Research Group.

 Intervenció, pràctica basada en l’evidència i desenvolupament de trastorns del llenguatge i la comunicació en la infància, amb el Dr. Alfonso Igualada del GRECIL Research Group.

Adquisició de fonologia, gest i pragmàtica en poblacions típiques i atípiques, amb la Dra. Núria Esteve-Gibert del GRECIL Research Group.

Psicologia: eines, intervencions i pràctiques per a la salut

– Psicologia, salut i internet, amb el Dr. Manuel Armayones, la Dra. Mercè Boixadós, la Dra. Beni Gómez-Zúñiga, la Dra. Eulàlia Hernández i la Dr Modesta Pousada, del PSINET Research Group.

– Canvi de conducta en la salut, amb el Dr. Manuel Armayones, la Dra. Beni Gómez-Zúñiga, la Dra. Eulàlia Hernández i la Dra. Modesta Pousada del PSINET Research Group.

– Relacions interpersonals i psicoteràpia, amb el Dr Adrian Montesano del Campo.

– Recerca en psicologia jurídica, amb la Dra. Modesta Pousada.

– Comunitats virtuals de pràctica per a cuidadors: un enfocament psicològic, amb Dra. Beni Gómez-Zúñiga i la Dra. Modesta Pousada.

– Alfabetització sanitària, amb la Dra. Mercè Boixadós i la Dra. Eulàlia Hernández.

– Psicopatologia, processos d’adaptació i resiliència, amb el Dr. Adrian Montesano del Campo.

Cal tenir en compte que el doctorat a la UOC es pot cursar en dues modalitats, presencial a temps complet o bé a temps parcial a distància. La modalitat presencial a temps complet està dedicada als estudiants que són beneficiaris d’un contracte competitiu predoctoral i tenen 3 any per poder fer la tesi doctoral. Per una altra banda, en la modalitat a temps parcial a distància els estudiants disposaran de 5 anys des de l’admissió al programa fins a la presentació de la tesi doctoral.

Per poder demanar l’accés al doctorat, podeu trobar tota la informació a la web de l’escola de doctorat de la UOC. El període de sol·licitud d’admissió als programes de doctorat de la UOC per a començar el curs 2021/22 finalitza el 12 de febrer del 2021.

Foto d’Esther Tuttle a Unsplash

(Visited 19 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Editora i redactora de continguts dels Estudis
Comentaris
Deixa un comentari