Les tortures mentals de la CIA, l’altra cara de la psicologia

17 juliol, 2019

Des dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació us recomanem la novel·la de Gordon Thomas Journey into Madness, una narració sobre l’ús de la psicologia com a control mental i mecanisme de tortura per part d’agències governamentals com l’Agència Central d’Intel·ligència nord-americana.

Quines funcions desenvolupa el psicòleg dins dels serveis d’intel·ligència governamentals? Els seus experiments i investigacions en aquest camp, han posat en risc la salut dels pacients? Existeix cap relació entre el trencament del codi ètic i els avenços científics en el camp de la psicologia conductista i la psiquiatria?

L’obsessió de la CIA per aconseguir controlar la ment humana

Entre els diferents rols que poden desenvolupar els professionals de la psicologia, potser és menys conegut el seu treball com a assessor en el serveis d’espionatge i intel·ligència. És precisament, aquesta vessant menys amable del psicòleg, de la qual ens parla el llibre Journey Into Madness: The True Story of Secret CIA Mind Control and Medical Abuse (Gordon Thomas, 1989) que recomana Antoni Baena, professor del grau de Psicologia de la UOC i dels Estudis de Ciències de la Salut. L’obra dóna llum a una part fosca en la història de la psicologia, revelant com l’Agència Central d’Intel·ligència nord-americana -la CIA-, va reclutar diferents professionals de la psicologia, la psiquiatria i la medicina per treballar en els seus projectes secrets de control mental i tortura. Segons, apunta Baena “van organitzar grups d’investigació per tal de fer servir el mètode científic i els coneixements mèdics, psiquiàtrics, psicològics i farmacològics del moment per mirar de controlar la conducta o la ment”.

“Almenys una part del coneixement actual en psicologia, neurologia i psiquiatria s’ha construït torturant”

El periodista britànic Gordon Thomas va publicar el 1989, el llibre Les tortures mentals de la CIA com a denúncia contra els actes terribles atribuïts a la CIA, que durant molts anys va actuar amb impunitat, elaborant fins i tot dos manuals secrets de tortura (Coercive Questioning, Human Resource Exploitation Training Manual, 1989). Les víctimes, que podien ser persones amb historial criminal, persones amb problemes mentals o voluntaris que participaven enganyats en aquests experiments, van ser torturats i manipulats amb l’ajut de professionals de la psicologia que van posar en entredit el codi ètic elaborant mètodes de tortura psicològica i física com el rentat de cervell, el control mental o l’aïllament, amb l’objectiu d’anul·lar les defenses mentals de la persona i obtenir informació suposadament vital per la seguretat del govern i la ciutadania. “Almenys una part del coneixement actual en psicologia, neurologia, psiquiatria… s’ha assolit torturant”, explica Baena fent referència a aquestes formes d’investigació tant poc ortodoxes i gens ètiques que recull la novel·la. “De fet el que més impressiona del llibre i em va animar a llegir-lo va ser que tot el projecte MKUltra –programa de control mental que va realitzar la CIA–, està documentat: la CIA va perfeccionar les seves tortures gràcies a professionals de la salut mental (psicoanalistes, conductistes i psiquiatres), juntament amb universitats de prestigi, camuflades com investigacions ordinàries amb finançaments importants, tot i que sense cap tipus de control ni límit ètic”.

MKUltra
Un dels experiments de la CIA de tortura i control mental

Importants associacions de psicologia com la American Psychiatric Association, la American Psychological Association i organitzacions com les Nacions Unides es van afanyar a condemnar aquest tipus de pràctiques i, fins i tot, prohibir al personal mèdic i de la salut mental participar en aquest tipus d’activitats en un primer moment. Però la realitat és que la tortura ha estat present durant tota la història de la humanitat i, com el propi Baena assenyala, pot continuar vigent avui dia “l’antítesi del corrent actual de transparència, ètica, open i responsabilitat a la investigació que es demana ara, no sé si és causa-efecte. Tot i això, aquest tipus d’activitats continuen passant segur”.

El llibre tracta les iniciatives que va dur a terme la CIA per tal d’analitzar les conductes criminals el més objectivament i científicament possible, amb estadístiques, proves, anàlisis funcionals de la conducta, estats mentals…

El llibre de Thomas recull una part interessant de la història de la Psicologia i Psiquiatra actuals: al mateix temps que es deshumanitzaven aquestes disciplines incomplint el seu principal propòsit, la ciència avançava en les branques de psicologia cognitiva i conductual donant una informació notable dels comportaments de diferents subjectes en situacions límit. Aquests experiments, d’una manera macabra, responien a la qüestió fins llavors eterna sobre com una persona pot respondre davant la por irracional en una situació de vulnerabilitat i el seu grau de resistència. “Els tractaments voluntaris i la coacció no es podien diferenciar: repetició de senyals verbals i acústiques durant hores i dies, canvis de conducta, canvis fisiològics, electroxocs, activitats cerebrals específiques, privació de so o estimulació cerebral elèctrica de certes zones corticals”, enumera Baena alguns dels diferents tipus de tortura comesa per l’agència Central d’Intel·ligència nord-americana.

El fet que molts d’aquests estudis i investigacions van ser publicats i recolzats per l’Associació nord-americana de Psicologia (APA) representa per als professionals de la salut i la salut mental una valuosa oportunitat per a reflexionar sobre els límits que es poden travessar en l’exercici de la seva professió i les conseqüències que en deriven en aquelles persones que han participat en aquest tipus d’experiments.

Els experiments de la CIA: una història real d’horror

La investigació que va realitzar Thomas en el seu llibre va posar en evidència els mètodes que la CIA va emprar per dur a terme aquests experiments, escollint grups d’investigació de psicologia, psiquiatria i medicina i com a subjectes a persones invisibles per a la societat. Baena qüestiona aquests fets “què millor que utilitzar a persones amb trastorns mentals ingressades, en un moment en què els consentiments informats i els drets dels pacients tampoc no es tenien en compte? Una ordre mèdica et podia deixar ingressat molt de temps”. Aquest va ser el cas de Theodore John Kaczynski, també conegut com Unabomber (University and Airline Bomber), que va participar en els experiments MK-ULTRA quan era estudiant a la Universitat. Kaczynski, en la seva etapa adulta, deslligat de la universitat, d’aquests experiments i aïllat del món a una cabana de Montana (Estats Units), va fabricar cartes bomba que enviava a diferents universitats, empresaris i aeroports com a protesta per la falta de responsabilitat i de mesures contra el canvi climàtic. D’alguna manera inculpava els governants, universitats i la societat nord-americana d’estar acabant amb el planeta amb la seva conducta. Sobre aquest cas tan cèlebre, del qual s’han fet documentals i sèries de televisió, alguns experts han assenyalat com a possible factor influent en el desenvolupament del trastorn psicològic que va patir Kaczynski la seva participació en els experiments secrets de la CIA. 

stranger things
‘Stranger Things’ recrea els experiments del programa MKUltra

Els experiments de control mental, que la Intel·ligència nord-americana va desenvolupar durant la dècada dels anys 50 fins als anys 70 amb el nom de MKUltra, continua fascinant i escandalitzant la societat, els professionals de la salut mental i diferents sectors com el cinema i la televisió. Aquest és el cas de la famosa sèrie paranormal de Netflix, Stranger Things, que fent-se ressò d’aquests fets va construir una trama vinculada als experiments per al control de la ment al Laboratori Hawkings, on el Doctor Martin Brenner, el cervell que hi ha al darrera del projecte MKUltra, experimenta amb la mare d’un dels personatges principals, Eleven, quan està embarassada. L’arc d’aquest misteriós personatge adolescent està molt arrelat a aquest projecte secret i il·legal de control mental. Les tortures que en la ficció es produeixen estan basades en les mateixes que la CIA va realitzar amb impunitat durant més de vint anys.

(Visited 20 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Redactora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació