La Comissió d’Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació es reuneix per discutir temes clau per als diferents programes

26 setembre, 2016

La Comissió d’Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació es reuneix per discutir temes clau per a les diferents titulacions. La Comissió, que es troba de forma semestral i que està integrada pels representants dels estudiants i pels directors de programa de les titulacions de l’àmbit, té com a funció canalitzar la participació dels estudiants en el funcionament ordinari dels Estudis.

La reunió, que va tenir lloc al juliol, va seguir per repassar i tractar propostes de millora de les diferents titulacions representades a la comissió, és a dir, el grau de Psicologia, el grau d’Educació Social i el màster d’Educació i TIC (e-learning). Els representants a la Comissió faran arribar als estudiants pròximament el contingut detallat de la reunió a través de l’acta que va recollir tots els punts tractats.

Entre altres temes, es va informar a al Comissió del procés d’acreditació que ara mateix estan passant dues de les titulacions dels Estudis, en concret el grau d’Educació Social i el Màster de Dificultats d’aprenentatge i trastorns del llenguatge, els informes dels quals es compartiran amb la comunitat UOC en breu per tal de recollir-ne  retorn i comentaris.  També es va presentar la nova estratègia de visibilització de l’activitat institucional, docent i de recerca del Estudis, a través d’un canal de Twitter, un blog i un butlletí mensual.

(Visited 14 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Redactora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació