Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i la psicologia infantojuvenil

13 juliol, 2020
psicología infantojuvenil psicologia-infantojuvenil

Article actualitzat el maig del 2022.

La societat del segle XXI en què vivim està estretament lligada a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Un característica que marca clarament que les intervencions amb l’objectiu de la millora i assoliment del benestar individual i col·lectiu de la ciutadania també en vinguin definides. És per aquest motiu que elmàster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d’Intervenció, posa un dels seus focus en les principals eines TIC dirigides a infants i adolescents, i la seva aplicació en l’àmbit clínic i de la salut. Es tracta d’un màster adreçat a formar professionals especialitzats en la intervenció psicològica en salut mental infantojuvenil, des de diferents orientacions teòriques (cognitivoconductual, humanista, psicodinàmica i sistèmica) i en diferents contextos (clínic, educatiu i comunitari).

Formant professionals de la psicologia infantojuvenil del segle XXI

En el pla d’estudis del màster, des de l’assignatura Reptes i necessitats per al professional de la salut mental infantojuvenil i les de Tècniques i Estratègies d’Intervenció (psicodinàmicasistèmicahumanista congitivoconductual) es treballen aspectes claus per a la formació del o la professional de la Psicologia infantojuvenil

Per començar es plantegen diverses qüestions per tal que les i els estudiants puguin fer una reflexió inicial conjunta de la intervenció psicològica seguint el model de les assignatures. Un dels temes sobre els quals es demana debatre és l’encaix que pensen que poden tenir les TIC en la pràctica des d’aquesta orientació cap a la infància i l’adolescència. L’objectiu és copsar la perspectiva de la que parteix el grup i anticipar que l’ús d’aquestes tecnologies serà una competència a treballar al llarg del semestre. D’aquesta forma es pretén que els estudiants tinguin sempre presents les eines TIC per al seu desenvolupament com a professionals en l’àmbit infantojuvenil en la intervenció psicològica. 

I és que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació formen part indestriable del i la professional de la Psicologia del segle XXI, amb intervencions com ara la telepràctica o la teràpia en línia. Una actuació que el confinament per la crisi per la Covid-19 ha situat en primer pla i s’ha mostrat com a fonamental en el futur de la salut mental dels nens i nenes i adolescents.

Una altra qüestió que es tracta al màster és la visió crítica sobre la informació que es troba a Internet. Per exemple es demana buscar una notícia als mitjans de comunicació que tracti algun tema de psicologia relacionat amb infants i adolescents, i aleshores es fa una valoració de la informació adequada, tant en contingut com en forma.

Finalment, a l’hora de preparar el o la professional de la Psicologia per a la pràctica en infants i adolescents amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, es tenen en compte aspectes globals com ara qüestions relatives a la legalitat i l’ètica. 

La intervenció psicològica amb infants i adolescents des de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

Com hem comentat anteriorment, la psicologia infantojuvenil ha d’incloure les TIC, per això es promou també entre els i les estudiants la reflexió sobre la seva utilitat terapèutica potencial. Per exemple com es poden aplicar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en la intervenció psicodinàmica, la interacció en la teràpia en línia abans mencionada, o l’acció de les APPs i altres recursos TIC en el tractament d’algunes dificultats en el desenvolupament (assignatura Atenció precoç, criança i treball amb famílies).

La tecnologia i l’accés a internet han comportat també problemes, uns dels més greus i preocupants són el ciberassetjament i l’addicció a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (pantalles, jocs en línia, xarxes socials…). Per això com afecta la tecnologia als infants també és un dels principals temes que s’aborden en el màster, aprofitant les mateixes TIC i explorant diferents recursos propis, com ara pàgines web o APPS, per a detectar temes o tractar aquests problemes. Per exemple des de l’assignatura Violència familiar i escolar, on s’analitzen alguns programes d’intervenció en casos d’assetjament i ciberassetjament basats en les TIC.

El pràcticum: darrer pas abans d’actuar professionalment en la psicologia infantojuvenil

L’assignatura de Pràcticum del màster en Psicologia infantojuvenil pretén acostar als estudiants el món dels professionals de la salut mental d’infants i adolescents, amb la finalitat d’aplicar a una situació real els coneixements teòrics adquirits al llarg dels estudis. Amb aquesta premisa es desenvolupa una acció que té molt presents la intervenció de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. I que planteja en l’estada de la i l’estudiant al centre de pràctiques amb preguntes com ara si hi apliquen o fan servir les TIC habitualment,  com integrar les TIC en casos reals del centre, si en pot beneficiar la intervenció,si la utilització de TICs encaixa més amb un model concret d’intervenció o es pot aplicar a qualsevol, i com reaccionen els menors i les seves famílies en teràpies on s’inclouen Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

(Visited 11 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Editora i redactora de continguts dels Estudis
Comentaris
Deixa un comentari