L’actitud digital, una responsabilitat social

17 maig, 2018

Montse Guitert i Teresa Romeu, professores de l’àmbit de competències digitals dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació.

Modifiques cada cert temps les contrasenyes als serveis que utilitzes habitualment a internet? Llegeixes les condicions d’ús i la política de privacitat dels serveis on et registres? T’expresses lliurement a la xarxa? Tens una actitud ètica i responsable en publicar a les xarxes socials?

La xarxa ens ofereix diversitat de serveis que utilitzem de manera habitual a les nostres activitats quotidianes. Fer-ne un ús saludable i segur és una responsabilitat social i requereix tenir molt presents els possible riscos que pot implicar el seu ús. Un d’aquests riscos és l’assetjament mitjançant canals digitals, bàsicament xarxes socials.

L’assetjament i els insults a les xarxes socials han sigut notícia recentment arran del Dia Mundial contra l’Assetjament que es commemora el 2 de maig. Segons Maite Garaigordobil, professora de la Universitat del País Basc especialitzada en assetjament dins i fora de l’entorn digital, “en l’assetjament de tu a tu hi ha un percentatge mitjà de victimització greu entre el 2 % i el 16 %. En ciberassetjament, entre un 1 % i un 10%. Malgrat tot, el percentatge d’estudiants que ha patit alguna conducta de ciberassetjament supera en alguns estudis el 6 %“.

D’acord amb aquesta especialista, les xifres són dignes de consideració i –malgrat les accions de prevenció que es duen a terme en molts països els últims anys– aquests percentatges no es redueixen i noves formes d’assetjament emergeixen i augmenten significativament. A més, les denúncies també han augmentat en els últims anys, en part perquè el problema s’ha visibilitzat més socialment i les víctimes i les seves famílies estan sortint de la indefensió i solitud en la qual es troben.

Segons la notícia del diari El País L’assetjament segueix fora de l’aula, d’abril de 2018, entre els anys 2012 i 2017 han augmentat uns 65 % els casos d’aquest tipus i s’ha passat de 824 episodis registrats el 2012 a 1.364. D’altra banda, segons Sociedad Digital en España 2017,  les estratègies utilitzades pels ciberassetjadors es multipliquen a mesura que l’ús d’eines com ara WhatsApp o xarxes socials es popularitzen entre els adolescents. I aquí el telèfon mòbil és un aliat pervers. L’informe de Sociedad Digital en España 2017 apunta que el 86 % de joves d’entre 15 i 24 anys disposa de telèfon intel·ligent i l’utilitza com a dispositiu de referència per a missatgeria instantània (81,7 %) i accés a xarxes socials (77,5 %).

Què és un bon ús d’internet

Aquestes dades posen en evidència que cal incidir en els coneixements i actituds desitjables per poder fer un bon ús i no abús d’internet. Des de la UOC el considerem un tema clau i des de fa 10 anys conscienciem els estudiants de la seva importància. Amb l’assignatura de primer trimestre Competències TIC abordem l’actitud digital en base als següents elements claus: la netiqueta, la identitat i reputació digitals, la seguretat i la legislació a la xarxa.

Des de la UOC estem alineats amb la Comissió Europea en el Digital Competence Framework for Citizens (DigComp), que defineix les competències digitals dels ciutadans en aspectes de seguretat (protecció de dispositius, de dades personals, de la salut i el benestar i del medi ambient), així com el coneixement de les normes de comportament i la identitat digital.

La Universitat ja va participar el 2005 en la definició de l’Acreditació Catalana en Competències TIC (ACTIC) on es defineix una dimensió de cultura, participació i civisme digital que descriu com utilitzar de manera eficient, cívica i segura els recursos que disposa la ciutadania en la societat digital i aplicar-los selectivament per al desenvolupament personal, la participació i la col·laboració social.

A més, la UOC forma part d’un projecte europeu CRISS sobre definició i acreditació de competències digitals per a estudiants de 12 a 14 anys. El treball suposa analitzar les competències en l’entorn escolar a 7 països europeus, definides com a Catalan (primary schools), Catalan (secondary schools), Austrian, Welsh, Irish, French, German and Norwegian. Com a resultat d’aquesta anàlisi, s’ha proposat la creació de l’àrea Ciutadania digital que inclou les següents competències:

– Creació i gestió de la identitat digital amb privadesa i atenció a la salut i el benestar.

– Protegir les dades i sistemes digitals i ser ètics i responsables en l’ús de la tecnologia digital.

– Participació en la ciutadania amb tecnologies digitals.

Les actituds representen formes de pensar i motivacions per actuar i, per tant, formes d’actuar en entorns digitals: la nova cultura digital necessita de noves actituds coherents amb el món digital per conformar bons ciutadans digitals. Les accions cíviques a la xarxa poden millorar la convivència social.

Aquest escenari comporta abordar la formació en l’ús responsable, segur i ètic de les tecnologies en els diferents nivells educatius i fer-lo extensible a la ciutadania.

(Visited 11 times, 1 visits today)
Autors / Autores
Doctora en Societat de la informació i el Coneixement per la UOC. Professora agregada dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de l'Àmbit de la Competència Digital de la UOC. Investigadora del grup de recerca Edul@b. Coordina la formació inicial del nou professorat que s'incorpora a la UOC.