Les TIC i el dinamisme de la societat, reptes de la psicologia infantil i juvenil

29 maig, 2018

Neus Nuño, professora del màster universitari de Psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d’intervenció.

La psicologia és una disciplina jove que està en continu creixement. Es construeix no només de dins cap enfora sinó, sobretot, de fora cap endins. I els canvis constants de la societat provoquen inevitablement nous reptes que han d’encarar els professionals de la salut mental.

És cert que les noves formes de comunicació, els avenços tecnològics i el ritme de vida actual afecten a persones de totes les franges d’edat, però hem de tenir en compte que la població infantil i juvenil és un dels col·lectius que es troba més exposat i influenciat per totes aquestes transformacions. A més, és important remarcar que el treball amb infants és especialment rellevant perquè pot constituir la millor eina de prevenció que els professionals podem posar en marxa per frenar el desenvolupament de noves problemàtiques que estiguin sorgint o puguin aparèixer en el futur.

Els problemes d’ansietat, de comportament o d’atenció són molt freqüents en la pràctica clínica amb nens i adolescents. D’acord amb la valoració que en fa Montserrat Martínez, professora col·laboradora del màster i del seminari d’estiu El professional de la salut mental infantojuvenil en l’actualitat, “l’assetjament i els problemes derivats del mal ús de les TIC són nous motius de consulta els darrers anys”. Un dels aspectes que determina aquesta diversificació de problemàtiques té a veure amb la manera com aquests canvis estan afectant la relació que els infants estableixen amb si mateixos, amb els altres i amb el món que els envolta. Per a Izaskun Baños –també col·laboradora del màster i el seminari d’estiu– “moltes vegades les inseguretats que pateixen els infants venen generades per un entorn massa estimulant que no afavoreix el temps de calma i reflexió necessaris per prioritzar i valorar aspectes fonamentals”.

La pregunta principal a les consultes

Respecte a l’augment de les consultes sobre l’assetjament i el ciberassetjament, Montserrat Martínez considera que “la major presència d’aquest tema els últims anys als mitjans de comunicació i les campanyes de prevenció poden haver augmentat la consciència del problema”. Martínez apunta que, “si bé aquesta és una problemàtica que sempre ha estat present, no és fins fa poc que ha constituït un motiu de consulta principal”.

Sobre els problemes relacionats amb el mal ús de les TIC, a part de la dependència als diferents dispositius, la professora explica que d’un mal ús també se’n solen derivar “problemes de baix rendiment escolar, de comportament, emocionals i dificultats en les dinàmiques familiars“. Gràcies als avantatges que ens proporcionen les TIC utilitzades d’una forma adequada, l’objectiu que es persegueix en teràpia no és tant eliminar aquest element de la vida de l’infant, sinó “treballar amb els joves i amb les famílies per fer-ne un bon ús”.

Per donar resposta a aquestes noves demandes, el professional de la salut mental infantil i juvenil s’ha d’actualitzar constantment. A més d’adaptar les tècniques d’intervenció a les noves demandes, cal estar al dia del tipus de jocs, sèries o xarxes socials més utilitzades.

Obtenir el diagnòstic a internet

Per a Izaskun Baños, també és rellevant remarcar “la diversitat familiar amb la que ens trobem els professionals actualment, tant pel que fa al model familiar com per les diferències culturals i els estils educatius de cada família”. A més, és important ressaltar la facilitat d’accés que tenen les famílies a informació sobre psicologia infantil a través d’internet i la seva influència en la postura que adopten davant dels professionals. Aquest és un altre repte que encara el terapeuta, que arriba a provocar que sovint la família arriba a la consulta amb un diagnòstic ja fet, moltes vegades incorrecte. La principal conseqüència és que entorpeix l’adequat desenvolupament de la intervenció.

El treball en la prevenció i una adequada formació continua i actualitzada del professional constitueixen dues eines potents per afrontar la naturalesa dinàmica de la societat.

Per saber-ne més:

Reptes actuals i futurs en l’avaluació del ciberbullying

Ús i abús de les TIC en adolescents

Psicologia infantil: 6 problemàtiques que la tecnologia ha creat

Maite Garaigordobil: “El bullying i el ciberbullying són un problema de salut pública”

(Visited 11 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Professora del màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil
Comentaris