Montse Guitert

Autor / Autora
Professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC. Investigadora del grup de recerca Edul@b.
L’actitud digital, una responsabilitat social Educació

L’actitud digital, una responsabilitat social

Montse Guitert i Teresa Romeu, professores de l’àmbit de competències digitals dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació. Modifiques cada cert temps les contrasenyes als serveis que utilitzes habitualment a internet? Llegeixes les condicions[…]