Què es pot estudiar per ajudar les persones amb trastorns de l’aprenentatge i del llenguatge?

5 juliol, 2022
dificultats de l'aprenentatge

T’agradaria dedicar la vida a ajudar persones amb dificultats de l’aprenentatge i del llenguatge? Estudiar per potenciar l’educació inclusiva i garantir l’aprenentatge de tot l’alumnat pot ser el teu futur laboral!

Els trastorns de l’aprenentatge i del llenguatge sempre han estat presents en la societat, i han preocupat tant pares i mares com professors. No obstant això, els darrers temps, en què les famílies i diversos professionals participen més en les aules, aquest tipus de problemes han guanyat protagonisme i, amb això, s’ha pres més consciència de la necessitat de treballar de manera conjunta per millorar la vida dels infants amb necessitats educatives específiques.

L’educació del segle XXI ha canviat notablement i la necessitat d’atendre la diversitat de les aules és una realitat. Per aquest motiu, la detecció i la intervenció en els trastorns del desenvolupament, del llenguatge i de l’aprenentatge són fonamentals perquè qualsevol nen o nena pugui tenir una educació d’acord amb les seves necessitats. Malgrat tot, el camí no ha fet més que començar i hi ha al davant una gran tasca per garantir un futur en igualtat d’oportunitats.

Els reptes de futur de la diversitat i l’educació inclusiva

Darrere del concepte trastorns del llenguatge, de l’aprenentatge i del desenvolupament hi ha una gran varietat de dificultats a les quals els infants s’enfronten i les quals representen un veritable repte per garantir una educació inclusiva, una especialitat a la qual pots dedicar la vida laboral amb la formació adequada.

Un dels grans desafiaments de l’educació és atendre de manera òptima tots els estudiants per poder potenciar al màxim les seves habilitats. Per això, el futur de l’educació ha d’estar enfocat a ajustar la formació a les necessitats concretes de cada alumne, un fet que sembla senzill, però que exigeix professionals amb passió pel seu treball i una metodologia específica.

L’atenció als alumnes amb necessitats educatives específiques és clau, ja no sols en el seu desenvolupament acadèmic, sinó també per al seu benestar emocional i la seva salut mental. A més, cal tenir en compte que les dificultats durant la infància condicionen les bases de la seva futura vida adulta, i poden patir per problemes com el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH), el trastorn de l’espectre autista (TEA), la dislèxia, el trastorn específic del llenguatge (TEL) o altres tipus de trastorns del llenguatge, de l’aprenentatge i del desenvolupament.

Tres claus per afrontar els trastorns del llenguatge, de l’aprenentatge i del desenvolupament

Les dificultats de l’aprenentatge i els trastorns del llenguatge i del desenvolupament són molts i cada professional aportarà diferents solucions segons el cas en concret i l’experiència que hi tingui. Malgrat tot, hi ha tres claus summament importants per afrontar els reptes de futur en aquesta àrea i que has de conèixer si estàs considerant dedicar-t’hi professionalment.

Escolarització inclusiva

Cal treballar per un model educatiu que integri tots els nens i nenes, siguin quines siguin les seves necessitats. Encara que gran part d’aquesta solució correspon a les administracions, el paper dels professionals de l’educació és clau per millorar el panorama acadèmic.

Atenció a la salut mental!

Controlar la salut mental dels infants amb trastorns de l’aprenentatge és fonamental, atès que són especialment vulnerables. Una detecció precoç de les dificultats i trastorns que tenen, així com una intervenció ràpida i constant en els problemes de llenguatge, aprenentatge i desenvolupament, són clau per assegurar el benestar emocional d’aquests infants.

Comunicació constant

Ningú no coneix més bé un nen o nena que la seva pròpia família, i per això la comunicació entre l’entorn domèstic i els professionals vinculats als petits ha de ser constant. La intervenció i el seguiment, no sols de docents, sinó també de professionals de la salut i de la psicologia, permeten establir una estratègia conjunta i un abordatge multidisciplinari amb l’únic objectiu de potenciar l’aprenentatge i el benestar dels més petits.

La detecció i la intervenció de les dificultats de l’aprenentatge i del llenguatge ha evolucionat molt al llarg de les últimes dècades, però encara queda molt camí per fer. Conèixer les particularitats de cada alumne de manera personal, les característiques concretes del seu trastorn i aplicar les mesures d’ajuda necessàries són accions que exigeixen una especialització en la matèria, i aquí rau la importància de formacions com el de la UOC.

El pla d’estudis del màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge en línia de la UOC està estructurat per afrontar els grans reptes de futur de l’educació inclusiva, oferint una formació especialitzada i uns coneixements actualitzats que permetin als estudiants exercir la seva professió de manera experta i efectiva.

Quins perfils professionals treballen les dificultats de l’aprenentatge?

Aquest màster de la UOC prepara els futurs professionals per detectar i afrontar qualsevol de les dificultats d’aprenentatge o trastorns de llenguatge i del desenvolupament que es coneixen actualment: de problemes amb la lectura, l’escriptura o les matemàtiques a qualsevol dèficit sensorial, discapacitat o sobredotació intel·lectual, aprofundint també en dues de les patologies més comunes associades als trastorns del desenvolupament: el TDAH i el TEA.

Què t’estimes més: investigar sobre els problemes d’aprenentatge, llenguatge i desenvolupament o treballar dia a dia amb persones que necessiten la teva ajuda? Sigui quina sigui la teva preferència, el màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge de la UOC s’adaptarà al que vols gràcies a les seves tres especialitzacions (dificultats i trastorns de l’aprenentatge, dificultats i trastorns de la parla i llenguatge, i dificultats i trastorns del desenvolupament) i les seves dues orientacions: professionalitzadora o de recerca, amb un temari impartit per un equip docent amb experiència prestigiosa, que lidera diversos projectes de recerca en aquest àmbit.

En aquest context, i segons els seus estudis previs, els alumnes que facin el màster sobre dificultats de l’aprenentatge, llenguatge i desenvolupament de la UOC podran trobar sortides professionals com a terapeutes ocupacionals, treballadors o educadors socials, mestres d’educació especial (col·legis públics, privats o acadèmies) o fins i tot logopedes o psicopedagogs.

A més, més enllà dels coneixements propis en aquesta matèria, la UOC vol aprofitar la seva metodologia per aportar un extra de qualitat en els seus estudis. L’ús d’eines TIC durant tot el màster universitari de Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge permet que els estudiants no sols estiguin capacitats per treballar en un entorn digital, sinó que també entenguin la tecnologia com una clau indispensable per afrontar els reptes de l’educació inclusiva.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Redactora de continguts
Comentaris
Deixa un comentari