Coneix els millors TFG i TFM de Psicologia i Educació 2018-2019

31 octubre, 2019

Els treballs premiats del curs passat investiguen qüestions com la psicopedagogia en l’educació social, enfocament i casuístiques de les altes capacitats, efectes dels bullying o gestió de l’aula

Un any més, els Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació hem celebrat una de les jornades més emotives del curs: el lliurament dels premis dels treballs finals de Grau i Màster.

Així, el 25 de setembre Teresa Guasch, directora dels Estudis, va presentar l’acte i totes les titulacions amb graduats i graduades, i màsters:  PsicologiaEducació SocialMU Educació i TIC (e-learning)MU de Dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatgeMU de formació del professorat (co-coordinat amb UPF)MU d’Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l’àmbit laboralMU PsicopedagogiaMU Psicologia Infantil i Juvenil i MU Psicologia General Sanitària (UdG-UOC).

Durant l’acte vam poder escoltar a les i els estudiants premiats exposant les seves investigacions. Us ho resumim amb aquest recull de vídeos, i declaracions de les i els premiats.

Grau de Psicologia

Víctor Sánchez Salvador1r premi: Víctor Sánchez Salvador Case study: the effects of past experiences of direct bullying on a same-sex couple . Presenta: Adrián Montesano, professor del grau i subdirector de Programes Emergents, en nom de Modesta Pousada, directora del Grau

 

 

 

Grau d’Educació Social

1r premi: Àngela Alonso Ramírez – L’acció socioeducativa amb adolescents i joves sense referents familiars al territori. Anàlisi i propostes des de l’educació social. Presenta: Jordi Solé Blanch,
professor del grau, en nom de Segundo Moyano, director del Grau

Ángela Alonso Ramírez
Àngela Alonso Ramírez

La investigació qualitativa que vaig realitzar en el meu TFG a les poblacions de Girona i Salt pretenia oferir un espai de reflexió i anàlisi al voltant de l’acció socioeducativa que es duu a terme amb els adolescents i joves sense referents familiars al territori i indicar les propostes de millora que caldria impulsar per tal d’afavorir el seu desenvolupament integral, promoció sociocultural i inclusió en la comunitat d’acollida. Considero que avaluar la pràctica educativa que desenvolupem és un imperatiu de la nostra ètica i responsabilitat professionals com educadores i educadors socials, per tal d’adaptar-la a les necessitats i particularitats de les persones amb les que treballem, millorar les actuacions i denunciar les situacions i condicionaments estructurals que resulten incoherents amb els nostres objectius educatius i que, al mateix temps, limiten les possibilitats de promoció dels ciutadans en igualtat de condicions.

Màster universitari Educació i TIC (e-learning)

1r premi: Fernando Javier  Esparza Molina – Innovación y diseño tecnopedagógico en el área de ciencias: reacciones químicas 3.0. Presenta: Lourdes Guàrdia, directora del màster

Màster universitari Dificultats de l’Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

1r premi: Laura Morales Oliver – “M’Enriqueixo”: una mesura d’intervenció educativa per atendre a alumnes amb altes capacitats intel·lectuals. Presenta: Llorenç Andreu, director del màster

Laura Morales Oliver
Laura Morales Oliver

El meu treball final de màster ha estat una intervenció educativa per atendre alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, que s’han vist afectats motivacionalment i emocionalment per la manca o la inadequada intervenció des de l’escola. El treball ha partit de la investigació exhaustiva sobre les altes capacitats intel·lectuals, de l’estudi relacional de la motivació i l’autoconcepte amb les altes capacitats, així com de programes d’enriquiment extracurricular destinats a l’atenció, el tractament i la intervenció amb aquest col·lectiu d’alumnes. Així mateix, s’ha dissenyat un programa d’enriquiment extracurricular basat en la metodologia per projectes a partir d’activitats globalitzadores, funcionals i interdisciplinàries enfocades a un tema d’interès per als alumnes: la sortida de final de curs. El programa s’ha portat a la pràctica amb la intenció d’obtenir resultats fiables amb relació a com l’atenció personalitzada d’aquest alumnat resultat clau per al seu desenvolupament integral.

Màster universitari de Formació de Professorat d’Educació Sec. Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes (UPF-UOC)

 

1r premi: Paola Ferrando Atienzar – Gestió de l’aula: estratègies clau per al canvi. Presenta: Guillermo Bautista, director del màster

Paola Ferrando Atienza
Paola Ferrando Atienza

El TFM tracta de fer valer la gestió d’aula com una eina imprescindible a l’hora de millorar el clima de convivència en els centres educatius. He analitzat l’impacte de les conductes disruptives, els elements claus de la gestió de l’aula i el rol dels docents. El pràcticum m’ha permès proposar estratègies de gestió d’aula eficaços al voltant de la cultura d’aula, el terreny emocional i les mesures preventives i correccions no invasives, ja que va concloure que un bon clima d’aula és una condició imprescindible per treballar continguts curriculars i donar lloc a processos d’aprenentatge.

Màster universitari d’Ocupació i mercat de treball: intervenció i coaching en l’àmbit laboral

 

1r premi: Elena Massanet Isern – Análisis metodológico del programa de orientación laboral para colectivos vulnerables de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Presenta: Elsa Santamaría, directora del màster

Elena Massanet Isern
Elena Massanet Isern

Fa molts anys que treballo a l’administració fent el seguiment de programes d’orientació laboral adreçats a col·lectius vulnerables i veient com les entitats que els duen a terme obtenen molt bons resultats pel que fa a la inserció laboral. Amb aquest treball de fi de màster he volgut iniciar un estudi d’investigació per esbrinar quina relació hi pot haver entre les metodologies emprades per a aquestes entitats i els seus resultats d’inserció. M’he centrat especialment en les adaptacions metodològiques als col·lectius diana i la introducció de la perspectiva de gènere. Les conclusions m’han animat a seguir treballant en aquesta línia encara que sigui fora del context d’un TFM.

Màster universitari de Psicopedagogia

1r premi: Raquel Rico Marin – L’Educació Social Sobre La Taula: espai de construcció de sabers col·lectius des de la mirada de la psicopedagogia sociocomunitària. Presenta: Anna Espasa, directora del màster

Raquel Rico Marin
Raquel Rico Marin

Amb aquest treball final de Màster, he volgut aprofundir en quin és el paper de la Psicopedagogia en l’àmbit sociocomunitari, qüestió que no està gens explorada per la pròpia disciplina i on els professionals poden tenir un paper important. A través d’un estudi de cas com és el seminari l’Educació Social Sobre la Taula, espai comunitari amb una marcada intencionalitat democràtica que treballa per a la confrontació i cohesió dels sabers acadèmics amb els sabers subjectius, legítims per si mateixos per haver estat sentits i viscuts, i que busca evitar l’acomodament professional fomentant la mirada crítica cap als encàrrecs institucionals i les dinàmiques neoliberals; es mostra com els espais sociocomunitaris han de ser aliats de la Psicopedagogia i posa en relleu la necessitat que aquesta abandoni els despatxos i les normatives i protocols encotillats en espais diversos i en constant moviment.

Màster universitari de Psicologia Infantil i Juvenil

1r premi: Alisia Nicole Georghiades – Revisión sistemática de las intervenciones biopsicosociales para niños y adolescentes con Trastornos Gastrointestinales Funcionales (TGIF). Presenta: Alba Pérez, profesora del máster, en nombre de Noemí Guillamón, directora del màster

Alicia Georghiades
Alicia Georghiades

El meu TFM implica una revisió sistemàtica que avalua els beneficis d’una intervenció biopsicosocial per a nens i adolescents amb condicions cròniques. Aquest treball es va inspirar en el treball pràctic realitzat amb pacients adults que assisteixen a centres d’atenció primària. M’agradaria investigar més a fons com aplicar aquestes intervencions als joves per poder posar això en pràctica. El potencial per fer-ho podria millorar la qualitat de vida dels pacients i les seves famílies, i actuar com un possible mètode de prevenció contra l’aparició de més símptomes en el futur.

Màster universitari de Psicologia General Sanitària (UdG-UOC)

1r premi: Paula Vaquero Soilán – Ideación suicida y coeficiente intelectual en adolescentes psiquiátricos de la provincia de Salamanca. Presenta:  Adrián Montesano, director del màster

Paula Vaquero
Paula Vaquero

En el meu TFM he tractat de donar més visibilitat a un tema tabú com és el suïcidi en adolescents, a través de la seva associació amb les altes capacitats, per poder millorar la seva prevenció en aquest col·lectiu. Sempre he pensat que és responsabilitat de tots fer front a allò que ens atemoreix com a societat per poder posar-hi remei. El suïcidi en adolescents és una realitat que hem de frenar.

(Visited 68 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Editora i redactora de continguts dels Estudis
Comentaris
Deixa un comentari