Ana Cobos: “Des de la psicopedagogia s’avalua per diagnosticar i determinar les respostes que poden millorar situacions”

27 març, 2018

Ana Cobos Cedillo és presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE), un àmbit de coneixement vinculat al màster universitari de Psicopedagogia de la UOC.

– La psicopedagogia ha estat tradicionalment molt vinculada a l’àmbit escolar, malgrat que les seves competències han evolucionat cap a altres entorns, com ara el sociocomunitari o el laboral. Com valora aquesta evolució?

De forma molt positiva, ja que la psicopedagogia té molt a aportar als tres àmbits. En el social pot valorar l’impacte psicoeducatiu de determinats contextos socials, així com la intervenció. Per exemple, avaluar la protecció de nens i adolescents especialment en contextos de risc, així com la intervenció amb menors infractors en centres de reforma.

En l’àmbit laboral, les possibilitats de la psicopedagogia es relacionen tant en la selecció i gestió de personal, com en la formació de professionals. I no només per a la formació inicial, sinó per al reciclatge i actualització al llarg de tota la trajectòria professional.
És molt important que en la societat es reconegui la vàlua del professional de la psicopedagogia i, per això, cal que hi hagi oportunitats per demostrar la seva eficàcia.

– Des del seu punt de vista, quines serien les competències que actualment ha de desenvolupar el professional de la psicopedagogia?

Almenys ha de desenvolupar les següents competències: avaluar per diagnosticar les situacions i determinar quines necessitats tenen les persones, així com les respostes que poden millorar aquestes situacions. També és imprescindible que tingui competències per intervenir, a més d’assessorar persones i grups, així com a altres professionals en el context de treball multidisciplinari. I cal que desenvolupi altres competències complementàries, com el treball en equip amb professionals de perfils variats, parlar en públic, elaborar informes, documents i recursos per a l’optimització de les intervencions.

– Tenint en compte el paper que juga la psicopedagogia i la importància actual de l’orientació, com es planteja el futur de la professió?

Ens adrecem cap a un món cada vegada més complex que necessita professionals que puguin donar resposta a situacions i problemes gens senzills. Per això la psicopedagogia juga un paper clau. En l’àmbit educatiu, per exemple, és cada vegada més evident que no n’hi ha prou amb la funció docent, ja que l’educació consta de més variables que les instructives, i aquí entra en joc la psicopedagogia i l’orientació. L’orientació s’encarrega de tot allò complementari al que és docent en el sistema educatiu, contribuint a educar i aportant aspectes nous. Malgrat tot, perquè hi hagi un futur més prometedor per a la psicopedagogia cal que hi hagi un impuls de les administracions, per augmentar el nombre de professionals que treballen en els tres àmbits, especialment en el social i educatiu.

– En quina posició queda la recerca en la pràctica professional de la psicopedagogia, com a base per a la presa de decisions de manera fonamentada?

És imprescindible perquè fonamenta el rigor en la valoració de les situacions, així com en la seva intervenció. La recerca ajuda a generar teoria amb la qual poder recolzar les actuacions. La nostra disciplina és encara jove i necessitem fer molta més investigació, perquè és molt necessari que es vagi consolidant una epistemologia de la psicopedagogia i de l’orientació educativa. Això farà possible que la nostra professió tingui encara més credibilitat i valoració.

– Què destacaria de l’aportació de la COPOE a la formació de professionals de la psicopedagogia i l’orientació?

És una organització molt activa que està contínuament treballant per millorar la qualitat del sistema educatiu a través de l’orientació, ja que considerem que la formació i l’actualització són un dels pilars de la qualitat. De fet, vam organitzar com a mínim un esdeveniment formatiu d’àmbit estatal i / o internacional a l’any. És una xarxa de professionals que estableix un suport professional de suport mutu per a l’assessorament, l’elaboració de recursos i materials. Així mateix, és una plataforma de visibilització de l’orientació educativa, una resposta tècnica i especialitzada i una referència professional de la psicopedagogia per a la societat.

 

(Visited 10 times, 1 visits today)
Autor / Autora
Redactora col·laboradora
Comentaris