Gestió i usos del Patrimoni cultural

14 de juliol de 2015

CATALÀ

L’assignatura Gestió i usos del patrimoni cultural és una assignatura optativa del primer semestre del nou pla del Màster de Gestió Cultural UOC-UdG. Una assignatura amb la qual ens endinsarem en el món del patrimoni cultural en la societat contemporània.

El concepte de patrimoni s’ha anat transformat al llarg del temps, passant d’una visió clàssica, restringida i enciclopèdica a una conceptualització actual on els límits s’han anat modificant, ampliant i redefinint amb una visió àmplia i plural (més informació).

Treballarem així amb un concepte dinàmic en constant transformació. Per això aquesta assignatura està dissenyada com un recorregut on analitzarem críticament com ha evolucionat i s’ha transformat el concepte de patrimoni, quin és l’ús que li donem, com comuniquem aquest patrimoni –podem parlar de patrimoni 2.0 – i farem un especial esment al patrimoni cultural com a eina de desenvolupament territorial i transformació sociocultural. Una assignatura amb la qual podrem conèixer l’evolució del concepte de patrimoni i les implicacions en la seva gestió i usos que aquesta evolució i transformació ha implicat.


CASTELLANO

La asignatura Gestión y usos del patrimonio cultural es una asignatura optativa del primer semestre del nuevo plan del Máster de Gestión Cultural UOC-UdG. Una asignatura con la que nos adentraremos en el mundo del patrimonio cultural en la sociedad contemporánea.

El concepto de patrimonio se ha ido transformado a lo largo del tiempo, pasando de una visión clásica, restringida y enciclopédica a una conceptualización actual donde los límites se han ido modificando, ampliando y redefiniendo con una visión amplia y plural (más información).

Trabajaremos así con un concepto dinámico en constante transformación. Por ello esta asignatura está diseñada como un recorrido donde analizaremos críticamente cómo ha evolucionado y se ha transformado el concepto de patrimonio, cuál es el uso que le damos, como comunicamos este patrimonio -podemos hablar de patrimonio 2.0 – y haremos una especial mención al patrimonio cultural como herramienta de desarrollo territorial y transformación sociocultural. Una asignatura con la que podremos conocer la evolución del concepto de patrimonio y las implicaciones en su gestión y usos que esta evolución y transformación ha implicado.

 

 

(Visited 108 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari