Oportunitats compartides. Pràctiques professionals al Màster de Gestió Cultural UOC

20 de juny de 2023

El Museu de la Vida Rural, l’Institut de Cultura de Barcelona, la productora L’Autèntica, la Casa de la Música de L’Hospitalet o l’associació Riborquestra són algunes de les moltes organitzacions que han acollit estudiants en pràctiques en el nostre Màster de Gestió Cultural UOC. En aquesta assignatura, l’estudiant pot desenvolupar una experiència professional real que completa el seu procés de formació i permet obrir camí en el sector de la cultura. 

Seguint l’esperit de la UOC d’oferir la màxima flexibilitat per estudiar quan i on vulgui l’estudiant, les pràctiques es poden desenvolupar tant presencialment com de manera virtual.  En el Màster de Gestió Cultural UOC oferim un catàleg d’organitzacions interessades en acollir alumnes en pràctiques, de manera que es pugui triar entre diferents alternatives. Però també existeix l’opció que sigui el mateix estudiant qui proposi l’organització on vol desenvolupar les pràctiques. En aquest cas, establim un conveni amb l’organització perquè això sigui factible dins de les pràctiques curriculars.

El professor de la UOC i responsable de l’assignatura de pràctiques Nicolás Barbieri explica que,

Les pràctiques en el nostre màster tenen un valor afegit, perquè no només permeten tenir una experiència professional real, sinó que l’estudiant compta en el seu dia a dia amb l’acompanyament d’un equip educatiu: el professorat de la UOC i la persona tutora de cada organització. Això fa, per exemple, que l’experiència de la pràctica professional queda reflectida en un diari de camp audiovisual elaborat per l’estudiant. 

A més a més, l’assignatura de Pràctiques compta amb una modalitat 100% virtual, on col·laborem amb organitzacions com el Museu Nacional d’Art de Catalunya. L’estudiant té contacte directe amb casos reals de gestió cultural i amb interacció amb professionals en actiu d’organitzacions de referència. La innovació docent és un tema clau, tal i com explica Nicolás Barbieri:

Treballem a partir de casos reals i les persones responsables de les organitzacions formulen reptes que els estudiants han de resoldre i compartir. Després, organitzem fòrums de debats amb els professionals i analitzem les propostes de l’alumnat.

Un aspecte fonamental del programa de pràctiques del màster és la seva vinculació amb el sector de la cultura. Les pràctiques són una oportunitat per a l’estudiant, per a les organitzacions que els acullen i per a la UOC. Des de la universitat, i en concret en el Màster de Gestió Cultural, entenem que hem d’aportar valor al sector cultural, que ens hi hem de vincular de forma ètica i equitativa. Tenim la responsabilitat de generar espais de formació i co-creació de coneixement rellevant per a les persones i les organitzacions culturals. I creiem que fer-ho amb l’alumnat és la millor manera de generar aquesta col·laboració. 

Per a més informació sobre les pràctiques del Màster de Gestió Cultural (tant si sou estudiants com organitzacions interessades), podeu contactar amb el tutor.

Disposeu de més informació sobre les pràctiques al pla docent del Màster Gestió cultural  i al portal de la UOC on podreu contactar amb el Servei de pràctiques.

(Visited 54 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari