Les arts en viu: les arts escèniques i performatives | Gestió Cultural

28 de febrer de 2017

Un diagrama per reflexionar sobre la gestió del fet escènic. Per fet escènic entenem allò que es realitza davant d’un públic, a un lloc i en un moment determinat. I allò que ocorre, és el resultat d’un procés creatiu, entès com quelcom que està passant, i que depèn de la relació entre performers i públic.

El diagrama instaura una nova manera de concebre la realitat, trencant l’esquema binari i jeràrquic de “centre – perifèria” i la perspectiva lineal-temporal de la història. La natura del diagrama és analògica, per tant, aquest és un llenguatge de relacions, que implica cos, presència, afectes, desig, subjectivitat i moviment.

arts-en-viu

La reflexió sobre la gestió del fet escènic parteix dels seus tres elements principals: cos, espai i temps.

Aquesta és l’assignatura Arts en viu: gestió de les arts escèniques i performatives del Màster de Gestió Cultural de la UOC – UdG.

El treball que desenvoluparem al llarg del curs es basa en una reflexió sobre els diferents elements, que operen a les arts escèniques i performatives i el paper que compleixen en cada una de les fases de la cadena de valor:

Creació – Producció – Distribució – Exhibició

L’objectiu és crear un projecte que ens serveixi per pensar una programació d’arts en viu, la seva producció i comunicació.

Lois Keidan, directora de Live Art Development Agency afirmava:

L’art en viu no és la descripció d’una forma artística o una disciplina, sinó una estratègia cultural per incloure processos experimentals i pràctiques experiencials que d’altra manera restarien excloses de marcs crítics, culturals i curatorials”.

(Visited 110 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari