La lectura i els adolescents (TFM)

9 de gener de 2013

La lectura i els adolescents o de la simbiosi entre el que els convé i el que els atrau

Rosa María Mondéjar Escolano, estudiant que ha cursat el Màster de Gestió Cultural, en la seva vessant professionalitzadora el curs acadèmic 2011-12, presenta el seu treball final de Màster.

És possible compatibilitzar el Pla d’ensenyament de secundària actual i les exigències curriculars que se’n deriven amb la necessitat que els joves facin seu l’hàbit lector?

Aquest projecte aspira a complementar l’esforç del professorat dels centres d’estudis de l’ESO i ensenyament secundari amb eines que ajudin els estudiants d’edats entre 13 i 18 anys en el descobriment de la lectura, tasca força complicada que comptaria amb un dels elements que atrauen la majoria dels joves d’avui dia: el hip-hop. Centrar-se en tres de les quatre branques d’aquest moviment: el rapeo o Mcing, el breakdance o Bboying i el Graffiti podria contribuir a apropar aquests estudiants a quelcom més enllà de la navegació per mitjà de les diferents xarxes socials (twitter, messenger, facebook, etc.), activitat que, a hores d’ara, ocupa el primer lloc en el ranquing d’activitats d’oci en aquests
grups d’edat.

Entenem com a viable que, mitjançant el projecte proposat, els nois i noies d’aquesta franja d’edat assoleixin el desenvolupament personal, la capacitat crítica i l’habilitat comunicativa, gràcies a una experiència inigualable que combinaria la lectura, activitat llunyana a la majoria d’aquests i aquestes alumnes, amb altres activitats més properes als interessos dels joves d’avui dia, com ara la música, la qual no entén de classes socials ni de discriminacions, sinó que, tot al contrari, constitueix una fantàstica eina de cohesió social, i que, a través de l’expressió de la creativitat individual de tots i cada un dels i de les alumnes arribin a afiançar la seva pròpia personalitat.

Lloc, equipament o context d’aplicació: És un projecte pensat per a aplicar-lo als centres
d’ensenyament secundari.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari