La Cerdanya Film Commission: un projecte de consultoria en gestió cultural made in UOC

15 de setembre de 2016

Per Jordi Forcada i Nicolau, estudiant del Màster de Gestió Cultural UOC-UdG.

El fenomen Film Commission ha agafat certa rellevància a nivell internacional en els darrers anys a causa del paper fonamental que ha adquirit la promoció de les localitzacions d’un territori dins de la indústria audiovisual com a part integrant del procés de preproducció de qualsevol film. Actualment, qualsevol producció amb un mínim d’entitat no s’entén sense la participació d’aquest tipus d’entitats ja que cada vegada més es té la tendència a considerar l’audiovisual com un negoci a l’ús i, per tant, l’eficiència en costos i l’aplicació de polítiques de control de qualitat al llarg de tot el procés de producció prenen una rellevància fins ara inaudita.

És en aquest marc que cal inscriure el tema que vaig desenvolupar pel meu Treball Final de Màster de gestió cultural: el Desplegament i Disseny de la Cerdanya Film Commission. El paper del gestor cultural s’albira clau en l’horitzó de futur d’un sistema organitzat d’atenció a l’audiovisual i quina millor oportunitat aquesta per poder tenir el temps i l’entorn adequat per poder exposar-se als reptes que ens planteja aquesta circumstància i proposar, en base als objectius i el marc formal docent, millores concretes que abordin el nucli del servei i que bordegin la gairebé absoluta manca de referents organitzats i de bibliografia al respecte al nostre país sobre el fet Film Commission i la gestió de l’audiovisual des del territori i l’administració pública.

Tradicional casa de pagès amb era cerdana. Autor: Mercè Rial

La inexistència d’un model organitzat de promoció i atenció a les produccions audiovisuals i d’un programa d’incentius, aquests basats en uns criteris obsolets, canviants i discrecionals, fan que els rendiments que Cerdanya i, per extensió, Catalunya obtenen d’aquest sector clau presentin unes xifres irrisòries, molt lluny dels mínims que indica el valor potencial del territori. Comparar-se amb altres regions és inevitable, sobretot amb les de més èxit, i l’aposta que vaig realitzar va ser per incorporar com a cas paradigmàtic de referència el model neozelandès d’atenció a l’audiovisual, amb una política organitzativa, promocional i d’incentius vigent de manera continuada des del 1984 i que des del tombant de segle s’ha posicionat com un dels territoris més actius pel que fa a la producció audiovisual.

Així doncs, l’estudi pretén aportar solucions concretes a problemes concrets dins del sistema internacional de gestió i promoció dels rodatges audiovisuals, una Film Commission, i en com a través del territori i de l’entorn acadèmic es poden vehicular iniciatives potents que aportin valor a com entenem la gestió cultural de l’audiovisual, en un intent de fomentar l’estructuració d’una xarxa que combini la creació d’un sistema d’atenció a les produccions amb la necessària internacionalització de les localitzacions del territori i del sector audiovisual català.

Panoràmica de la vall de la Cerdanya amb el Cadí de fons a l’hivern. Autor: Gael Piguillem

Esperem en els propers mesos implantar un pla pilot d’accions a la comarca de la Cerdanya en base a l’estudi realitzat i, alhora, tenir l’oportunitat si s’escau de continuar la recerca en l’àmbit acadèmic en aquest sector prou desconegut i oblidat dins de la gestió cultural al nostre país.

 

Referències d’interès

  1. Cucco, Marco i Richeri, Giuseppe. Film Commissions as a Driver for Economic and Cultural Development. 2011. p. 1-25.
  2. Cerdanya Film Commission. Cerdanya Film Commission. [En línia] www.filmcerdanya.cat.
  3. ICEC – Generalitat de Catalunya. Catalunya Film Commission. Catalunya Film Commmission. [En línia] http://www.bcncatfilmcommission.com.
  4. Osácar Marzal, Eugeni. La imagen turística de Barcelona a través de las películas internacionales. Barcelona : CETT- Universitat de Barcelona, 2016.
  5. Catalunya Film Commission. Scouting in Catalonia. [trad.] Carlota Guerrero. Barcelona : Institut Català de les Empreses Culturals – Generalitat de Catalunya, 2015.
  6. Catalunya Film Commission i Catalan Films & TV. Shoot and Coproduce. Catalonia, a country for films. Barcelona : Generalitat de Catalunya, 2016.
  7. Ferrer Roca, Natàlia. Small country, big films: an analysis of the New Zealand feature film industry (2002-2012). Wellington : Victoria University of Wellington, 2015.
(Visited 8 times, 1 visits today)
Comentaris
Deixa un comentari