Com veure i viure l’aplicació de les tècniques psicològiques que s’estudien a la UOC

4 juliol, 2018

Eulàlia Hernàndez Encuentra, co-directora del màster universitari Psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d’intervenció i coordinadora del grup de recerca PSINET.

Alguns estudiants del màster universitari de Psicològica Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d’Intervenció sol·liciten “veure i viure com s’apliquen les tècniques que s’estudien”. Per donar-hi resposta, des del màster hem organitzat un seminari de treball amb el director de l’Institut Carl Rogers de Barcelona, Josep M. Herrera, en el qual hem fet una immersió en la intervenció psicològica des de l’orientació humanista.

Al màster treballem les eines per a la intervenció psicològica infantil i juvenil que plantegen diferents orientacions teòriques (humanista, sistèmica, psicodinàmica i cognitiu-conductual) i posem èmfasi en la necessitat del professional de fer una reflexió i anàlisi crítica que li permeti escollir les tècniques més adients en cada moment del procés terapèutic.

La intervenció terapèutica des del model humanista estableix la importància de la relació entre dues persones: la facilitadora o experta en psicoteràpia i la persona experta en la pròpia vida. Per establir aquesta relació, l’especialista o terapeuta no només ha de disposar de diferents tècniques per intervenir, sinó que és imprescindible que també disposi d’actituds específiques que permetin crear una relació personal. O sigui, que les tècniques no són mai útils per si soles, sinó a partir del context terapèutic en què s’utilitzin.

En aquest context, al seminari vam treballar les actituds i les tècniques.
Les actituds del terapeuta des de l’orientació humanista són tres: l’empatia, l’acceptació incondicional i la congruència. Són imprescindibles i necessàries en la intervenció terapèutica en qualsevol de les etapes del cicle vital.

La presentació de la importància del treball personal del terapeuta humanista en aquestes actituds és el fil conductor de la conferència de Josep M. Herrera al seminari [vídeo].

Les tècniques de la intervenció terapèutica infantil i juvenil des de l’orientació humanista es van presentar de manera pràctica i a partir de casos treballats prèviament per tots els participants en la sessió. Es van seleccionar tres tècniques concretes: el mapa corporal, els monstres domèstics i les etiquetes, cadascuna enfocada a un grup d’edat diferent.

• El mapa corporal (0-6 anys) es va orientar a augmentar l’autoconsciència i l’autoregulació a partir del treball de la consciència corporal i l’associació de les sensacions corporals i els sentiments. El nen va aprenent a identificar, comprendre i expressar el que necessita.
• Els monstres domèstics (6-12 anys) es va treballar mitjançant l’autoconsciència, acceptació i afrontament dels problemes a través de l’externalització en monstres.
• Les etiquetes (12-18 anys) van plantejar la presa de consciència de la pròpia idea del jo a partir de les etiquetes amb què l’entorn defineix l’adolescent, per alliberar-se’n i integrar-les per acostar-se al jo més real.

 

 

 

 

El joc de rol de les tres tècniques –que va incloure la simulació i una explicació per a cadascuna de les tècniques- va ser dut a terme per María Beúnza i Zenaida Aguilar, professores col·laboradores del màster d’intervenció infantil i juvenil de la UOC i psicoterapeutes de l’Institut Carl Rogers de Barcelona. Les tècniques es van posar en pràctica en un cas inventat o, en alguns casos, real i amb la supervisió de les professores.

(Visited 15 times, 1 visits today)